Record details

Title keyword
    Miocén
Monograph
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
Article
    Badenská foraminiferová fauna z lokality Olomouc-Neředín (tramvajová smyčka) (střední miocén, karpatská předhlubeň)
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Fauna vrtů HL1 a HL2 u Hluchova (střední miocén), Prostějovsko
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
    Mechovkový event ve vrtu VK-1 Vranovice (miocén, karpatská předhlubeň)
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (severní Čechy, miocén) : 02-34 Bílina
    Mikropaleontologický (palynomorfy) výzkum svrchní sloje v oblasti bílinské delty (Severní Čechy, Miocén)
    Mineraly ciežkie jako wskažnici žródla materialu detrytycznego w formacji debowieckiej (miocen, zachodnia czešč zapadliska przedkarpackiego)
    Miocen a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocén a morfotektonika údolí Jihlavy
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění (34-14 Mikulov, 34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Miocén karpatské předhlubně na jižní Moravě, geologický vývoj a litostratigrafické členění
    Miocén ve vrtu Vidnava Z-1
    Miocen w Trzebuni koĺo Myšlenic (Polskie Karpaty Zachodnie)
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna (24-41 Vyškov)
    Nejspodnější baden (střední miocén) v okolí Mokré u Brna
    O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov)
    Ostrakodi vápnitých jílů (téglů) spodního badenu (terciér - miocén) okolí Brna
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén (02-33 Chomutov)
    Palynologický výzkum sloje a uhelných sedimentů z dolu Merkur, Tušimice, Severočeská hnědouhelná pánev, spodní miocén
    Redefinice mosteckého souvrství (miocén, severočeská hnědouhelná pánev)
    Sarmat a pannon (svrchní miocén) na listu 34-224 Strážnice (vídeňská pánev na Moravě) (34-22 Hodonín)
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Spodní miocén (eggenburg a ottnang) jz. části čelní hlubiny na Moravě
    Srednij miocen zapadnych Karpat v svete radiometričeskich vozrastov i nanoplanktona
    Uhelná (gelinitová) klastická žíla v severočeské pánvi (miocén)
    Vrchný miocén juhovýchodného okraja Malých Karpát (vrt Ma-1, Bratislava)
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)