Record details

Title keyword
    Mirošova
Article
    Asociace minerálů z alpských žil od Mirošova u Nového Města na Moravě
    Fe-Al sulfáty z Mirošova u Nového Města na Moravě
    Mineralogická exkurze do Mirošova a Blažkova u Bystřice nad Pernštejnem
    Zonální reakční skarn mezi mramorem a amfibolitem z Mirošova u Strážku, západní Morava