Record details

Title keyword
    Mirovice
Monograph
    Mapa ložiskové ochrany - Jihočeský kraj; list Mirovice 22-23, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Mirovice 22-23, 1 : 50 000
Article
    Diabasy a "gabrové porfyrity" ve středočeském plutonickém komplexu : 13-31 Říčany, 22-14 Blatná, 22-21 Příbram, 22-23 Mirovice, 22-32 Strakonice
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi (02-32 Teplice, 11-21 Karlovy Vary, 12-43 Dobříš, 12-44 Týnec n. Sázavou, 22-21 Příbram, 22-22 Sedlčany, 22-23 Mirovice)