Record details

Title keyword
    Mladá
Monograph
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 03-33 Mladá Boleslav
    Mapa ložiskové ochrany - Středočeský kraj; list Mladá Boleslav 03-33, 1:50000
    Muž z ledovce, Edice Kolumbus, Mladá fronta, Praha 1998. Z němčiny přeložili H. a V. Salačovi, 290 stran,
    Ochrana geologických lokalit na okresech Praha-západ, Mělník a Mladá Boleslav. VaV610/196-56/03/15
    Příroda bývalých vojenských výcvikových prostorů Mladá a Ralsko
Article
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a mladá Boleslav
    Budování jednotné sítě chráněných geologických lokalit na okresech Mělník a Mladá Boleslav
    Geologické zajímavosti bývalých VVP Ralsko a Mladá
    Hyalofán v českých fonolitech (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav)
    Inženýrskogeologické poměry v širším okolí hradu Bezděz : 03-33 Mladá Boleslav
    Kamenná indrustrie z objektu 36 v Horkách nad Jizerou, okr. Mladá Boleslav
    Když byla Země ještě mladá
    Klenba Cerovej vrchoviny - mladá štruktúra na južnom Slovensku
    Křídové sedimenty západní části chlomeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Kvartérně geologické poměry okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi. Quaternary geology of the surroundings of Mnichovo Hradiště, NNE of Mladá Boleslav
    Kvartérně geologické poměry v okolí Mnichova Hradiště ssv. od Mladé Boleslavi (03-33 Mladá Boleslav, 03-34 Sobotka)
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Melanitové Ti-granáty severočeských kenozoických vulkanitů : (01-44 Vejprty, 02-41 Ústí nad Labem, 03-33 Mladá Boleslav)
    Mladá maarová struktura na Podbořansku : (11-22 Kadaň, 12-11 Žatec)
    Mladá maarová struktura na Podbořansku
    Mšensko-roudnická pánev: reinterpretace geologických a geofyzikálních materiálů (12-22 Mělník, 13-11 Benátky n. Jiz., 03-33 Mladá Boleslav)
    Nebezpečné geodynamické jevy na území Kosmonoské výšiny : (03-33 Mladá Boleslav)
    Ochrana podzemních vod v okrese Mladá Boleslav
    Sorbovaný metan v uhelných slojích karbonu mšensko-roudnické pánve (02-44 Štětí, 03-33 Mladá Boleslav, 12-22 Mělník, 13-11 Benátky nad Jizerou)
    Staropaleozoický kvarckeratofyr na Malém Bezdězu (03-33 Mladá Boleslav)
    Svahové deformace v západní části chloumeckého hřbetu (03-33 Mladá Boleslav, 13-11 Benátky nad Jizerou)
Serial
    Mladá fronta DNES - karlovarský kraj