Record details

Title keyword
    Mladotic
Article
    Geologické poměry okolí Mladotic ssz. od Plzně (11-42 Manětín, 12-31 Plasy)
    Příspěvek k petrografii a mineralogii hlavních typů gabronoritických až kvarcdioritických plutonitů intruzívního shluku u Mladotic, západní Čechy