Record details

Title keyword
    Model
Monograph
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2121 - suché prostředí
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2122 - postupné stoupání důlních vod
    Chování popílkových směsí při jejich ukládání do dutin typu velkých štěrbin. Fyzikální model 2123 - simulace ukládání popílku do zaplavených prostor
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
    Geochemical model of arsenic at the Mokrsko gold deposit
    Geological model of the Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FGR. Abstracts
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG - Abstracts 1992
    Geological model of Western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts
    Geological model of western Bohemia related to the KTB borehole in Germany
    Geological model of Western Bohemia related to the KTB borehole in Germany. Geologie
    Geological model of Western Bohemian in relation to the deep borehole KTB in the FRG. Abstracts
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry podél profilu 9HR/93,94
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů 8HR/85 a CEL 10
    Geologicko-geofyzikální model zemské kůry v místě křížení profilů KII a CEL 10
    Geologický model západní části Českého masivu v návaznosti na ultrahluboký vrt KTB v SRN. Závěrečná zpráva výzkumného úkolu 2100
    Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
    Model Optimization in Exploration Geophysics 2: Proceedings of the 5th International Matematical Geophysics Seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 4-7, 1987
    Model Optimization in Exploration Geophysics: Proceedings of the 4th International Mathematical Geophysics seminar held at the Free University of Berlin, Feb. 6-8, 1986
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 3-2002 - ukládání popílku do zaplavených prostor
    Report on model application testing with the field data and Final report on validation of process models and results (Deliverables D2.6 and D2.7), 1-80. SoilTrEC Project. Grant Agreement no. 244118
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Etapová zpráva projektu OG MŽP ČR za rok 2006
    Studie proveditelnosti a testovací model Informačního portálu rizikových geofaktorů České republiky - Závěrečná zpráva projektu financovaného OG MŽP
    Uranové ložisko Rožná - Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a postvariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
    Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací
Article
    2D povodňový model Prahy a povodeň 8/2002
    Analysis of Äspö Pillar Stability Experiment: Continuous thermo-mechanical model development and calibration
    Anisotropní rychlostní model v mělké seismice
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of the forest-soil-water model (PnET-BGC/CHESS) to the Lysina catchment, Czech Republic
    Application of the SAC-SMA model for runoff generation simulations at two geochemically contrasting catchments
    Application of two-component model of drainage discharge to nitrate contamination
    Assessment of the Stress State of a Physical Rock Mass Model by Means of Tensometric Sensors
    Back Analysis of Three Dimensional Model for Geotechnical Problems
    Balanced Crustal Density Model along Geotraverse 9HR in Western Bohemia
    Bilanční model jakosti vody v síti vodních toků
    Bilančný matematický model na podrobnú analýzu časovej variability zložiek vodného režimu pôd
    Biogeochemical balance as a prerequisite to ecological stability: a model for the Křivoklátsko Biosphere Reserve, Czechoslovakia
    Biogeochemistry of two basic types of model areas contaminated by heavy metals
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: an indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Burial and exhumation of eclogites in continental accretionary wedge: An indentation model of eclogite formation in Variscan collisional zone
    Calibration of an advanced soil constitutive model for use in probabilistic numerical analysis.
    Can the Hudson model describe behavior of real cracks?
    Can unbiased source be retrieved from anisotropic waveforms by using an isotropic model of the medium?
    CFD model modulovaného vodního paprsku
    Characteristic amplitudes in the solution of the anelastic geodynamo model
    Charakter neotektonické morfostruktury Krušných hor a model jejího vzniku
    Chronologický model neotektonických pohybů ve střední Evropě
    Cloud and fog water depositional in the Šumava Mts. (Czech Republic). A model estimate of water flux and deposition of chemical compounds to mountainous spruce stand
    Comparison of ray methods with the exact solution in the 1-D anisotropic "simplified twisted crystal" model
    Complex nonlinear model of cable stayed bridges
    Complex structure study of mutual interaction of Alpine and Variscan orogeny using digital elevation model morphostructural analysis (Moravo-Silesian region - Czech Republic)
    A computer model from estimating the behaviour of soil and air gepas ventilation
    A conceptional phenomenological model with features of self-organizing non-equilibrium system for safety monitoring of unstable rock slopes
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Conceptual model for uranium mineralization at the Rožná deposit
    Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
    Continuous soil lost modelling in the Haraska watershed (SE Moravia) - an application of 4D digital landscape model
    Contribution of local seismic networks to the regional velocity model of the Bohemian Massif
    Contribution of local seismic networks to the regional velocity model of the Bohemian Massif
    Contribution to the determination of representative elementary volume for a conceptual flowing model
    A contribution to the global-tectonics model of the Bohemian Massif
    Critical thermic isograde in metamorphic-hydrothermal model of vein mineralization on the background of the Variscan events,Gemeric unit,Western Carpathians
    Critical time, critical load and target load to reach garmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Critical time, critical load and target load to reach harmful concentrations of heavy metals in soil ecosystems:The first-order kinetic model
    Crustal structure of the western part of the Bohemian Massif, Czech Republic : A summary of the project "Geological model of western Bohemia, related to the deep borehole KTB in Germany"
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and a genetic model
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: Age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Cryogenic cave calcite from several Central European caves: age, carbon and oxygen isotopes and a genetic model
    Členitosť kôry a geodynamický model Západných Karpát
    Deep Diagenesis of Organic Matter-rich Marine Mudrocks: Tentative Model for the Lower Paleozoic Barrandian Basin, Czechoslovakia
    Detection of Earth impact craters aided by the detailed global gravitational model EGM2008
    Determining a 1-D velocity model of the uppermost crust from P and S arrival times using the neighbourhood algorithm: synthetic test
    Deterministický model náchylnosti území ke vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších
    Digital Elevation Model of the Crystalline Basement and Permo-Carboniferous Surface (Bohemian Massif, NE part of the Czech Republic)
    Digital Elevation Model of the Crystalline Basement in the Cheb and Sokolov Basin Areas
    Digital Elevation Model of the Crystalline Basement, NW Bohemia
    Digital elevation model of the crystalline basement, NW Bohemia
    Digital elevation model of the crystalline basement of the Cheb and Sokolov basin areas (Western Bohemia, Central Europe)
    Digital model of the crystalline basement and Permo-Carboniferous volcano-sedimentary strata in the Mnichovo Hradiště Basin and correlation with the geophysical fields (Czech Republic, Northern Bohemia)
    Digitální model geologický, navržený jako plátový model
    Digitální model jihomoravského lignitového revíru v oblasti Bzence a jeho vizualizace
    Digitální model krajiny - nástroj při realizaci výzkumných a aplikačních studií
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of selected metals in a model section of the middle Elbe river flood plain
    Distribution of selected metals in the model section of the middle Labe flood plain
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Dynamic modelling at integrated monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamic modelling at Integrated Monitoring sites - Model testing against observations and uncertainty
    Dynamo model with thermal convection and free-rotating inner core
    Ecomorphological evaluation of the stream habitat quality and its application on the model area of Rakovnický Stream Basin
    Effect of low-molecular-weight organic acids on the leaching of thallium and accompanying cations from soil - A model rhizosphere solution approach
    Effective anisotropic velocity model from surface monitoring of microseismic events
    An effective stress based model for the dependency of a water retention curve on void ratio
    Ekologický model recirkulácie alkalických odpadových vod z úpravy Fe rúd
    An elevation-based regional model for interpolating sulphur and nitrogen deposition
    The Evolution of Karst and Caves in The Koněprusy Region (Bohemian Karst, Czech Republic) and Paleohydrologic model
    The evolution of karst and caves in the Koněprusy region (Bohemian Karst, Czech Republic) and paleohydrologic model
    Evolutionary model for exhumation of the Meliata blueschists, Western Carpathians (Slovakia)
    An expanded non-Arrhenian model for silicate melt viscosity : a treatment for metaluminous, peraluminous and peralkaline liquids
    Experience in modelling a particular hydrogeological problem on a three-dimensional physical model
    Experimental acidification and alkalinisation of a bog stream: organic acids buffering and verification of a steady-state hydrochemical model
    A fast probabilistic Bidirectional Texture Function model
    Flow Behavior of Model Suspensions.
    Flow Behavior of Model Suspensions
    The Footfall of Shopping Centres in Olomouc (Czech Republic): An Application of the Gravity Model
    The formation of the West European rift: A new model as exemplified by the Massif Central area
    From orthogneiss to migmatite: geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    From orthogneiss to migmatite: Geochemical assessment of the melt infiltration model in the Gföhl Unit (Moldanubian Zone, Bohemian Massif)
    Fundament of Digital Elevation Model as a Tool for Geomorphological Research
    Fuzzy model pro předpověď stupně ohroženosti povodí povodněmi z přívalových dešťů
    General genetic model and roots of low metal contents of the Jeseníky Mts. deposits of the stratiform sulphide formation
    A general model for the intrusion and evolution of "mantle" garnet peridotites in high-pressure and ultra-high-pressure metamorphic terranes
    Generalized Riccati equations for 1-D magnetotelluric impedances over anisotropic conductors Part I: Plane wave field model
    Generalized Riccati equations for 1-D magnetotelluric impedances over anisotropic conductors Part II: Non-uniform source field model
    Genetic model of sulfide mineralization of the Ransko gabbro-peridotite massif (Bohemia, Czechoslovakia)
    Genetic model of the Rožná uranium based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetic model of the Rožná uranium deposit based on the stable isotope and fluid inclusion data
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geochemický model přírodního mokřadního systému
    Geochimičeskaja model' razvitija pegmatitoobrazujuščej rudnomagmatičeskoj sistemy Zapadnoj Moravii
    Geodynamic model of evolution of Lugosilesian orocline of European Variscan orogeny belt
    Geodynamic Model of the Bohemian Massif and Its Relation to Sudeten Areas
    Geodynamic model of the contact aera of the Bohemian Massif and Western Carpathians
    Geodynamic model of the contact area of the contact area of the Bohemian Massif and West Carpathians
    Geodynamický model Českého masívu
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/603/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masívu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geodynamický model styku Českého masivu a Západních Karpat (úkol VaV/630/1/97)
    Geofyzikální model litosféry
    Geological density model of the Earth crust along the international DSS profile No. V
    Geological Interpretation of Velocity Model in NW Bohemia based on the S01 Refraction Data
    Geological model of Early Sarmatian horizons of the underground gas storage Tvrdonice (Vienna Basin)
    Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in Germany
    Geologicko - hustotný model pozdĺž profilu KP - V
    Geologickoekonomický model využití vietnamských bauxitů pro ČSSR
    Geologický model
    Geologický model ložiska - koncepce a využití při automatizaci báňsko-geologických výpočtů v SHR
    Geologický model na počítači řady IBM PC-AT 1 MB RAM, grafické prostředí EGA/VGA
    Geomechanical and geophysical monitoring as basic for creating the physical model
    Geomorphological information system: physical model and options of geomorphological analysis
    Geomorphology as a key factor to freshwater recovery: the SUNFLOW model
    Geomorphology as a key to freshwater sulphate recovery: the SUNFLOW model
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical and Geological Model of the Contact Area of the Bohemian Massif and Carpathian Flysh Belt
    Geophysical constraints and model of the "Saxothuringian and Rhenohercynian subductions - magmatic arc system" in NE France and SW Germany
    Geotermický model a geodynamika Západných Karpát
    Geothermal model of the Central segment of the EGT
    Gravity model of the Melechov Massif
    Heavy minerals and metallogenic model of territory
    Heuristic Model of Multimodal Energy Frequency Distribution in Multistratified Environment in Primarily Strain-Homogenous Areas
    Hierarchy and periodicity of ruptures in the Earth's crust (Model of PER systems)
    Hlbinná stavba litosféry v Západných Karpatoch - model odvodený na základe reziduí vĺn P
    How complex the material model should be for a given geotechnical problems?
    Hydrocarbon generation zone in the East Slovakian Neogene basin: model and geochemical evidence
    Hydrogeologický model teplických terem ve vztahu k důlní činnosti
    Hypoplastic Cam-clay model
    A hypoplastic constitutive model for clays with meta-stable structure
    A hypoplastic model for clays improved for undrained conditions
    A hypoplastic model for mechanical response of unsaturated soils
    Hypoplastický a Mohr-Coulombův model při simulaci tunelu v jílech
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Ideový model morfotektonického vývoje ústecké brázdy
    Impact of a constitutive model on inverse analysis of a NATM tunnel in stiff clays
    Implementation of the Seismic Subroutine Packages MODEL and CRT to UNIX Operating System
    Improvement of a hypoplastic model to predict clay behaviour under undrained conditions
    The influence of a constitutive model on predictions of a NATM tunnel in stiff clays
    Influence of Polyurethane Geocomposite Architecture on its Physical-Mechanical Properties - Model Study
    An internally consistent present-day thermo-petrological model of the Erzgebirge crust
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Interpretation of the Fault Network of the Western Bohemian Region Based on the Digital Model of the Relief DMR2 and Gravimetric Maps
    Is a universal model of organic acidity possible: Comparison of the acid/base properties of dissolved organic carbon in the boreal and temperate zones
    Izotopy S,C,O,Sr a metamorfno-hydrotermálny model žilnej mineralizácie gemerika
    Jednoduchý model odhadu transportu plavenin
    Jednorozměrný numerický model infiltrace - ověření přesnosti simulace
    The k-2 rupture model parametric study: example of the 1999 Athens earthquake
    Kinematic and Rheological Model of Exhumation of High Pressure Granulites in the Variscan Orogenic Root: Example of the Blanský Les Granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root: example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    Kinematic and rheological model of exhumation of high pressure granulites in the Variscan orogenic root:example of the Blanský les granulite, Bohemian Massif, Czech Republic
    A Kinematic Model of Structural Development of the Moldanubian Root during the Variscan Orogeny Based on Correlation of Crustal and Mantle Lithosphere Fabrics
    Kinematic model of the tectonic development of the Carpathians and Alps in Cenozoic times
    A kinematic model of vertical geomagnetic field variation resulting from a steady convective flow
    Kinematický model zlomové stavby strážského bloku (02-42 Česká Lípa, 03-31 Mimoň)
    Kinetic model of smectite-to-illite evolution (SMILE) as a tool for thermal history analysis of sedimentary basins
    Koncepční model trendů vývoje důlních vod
    Laboratorní a konstituční model cementovaného jílu
    Laboratorní a konstituční model pro jíl s cementačními vazbami
    Landscape, Settlement and Floods in the Hanušovice/Jindřichov Model Region (Northern Moravia)
    Landscape, settlement and floods in the Hanušovice/Jindřichovice model region (Northern Moravia)
    Landslide of sandstone blocks with the surface of sliding running on the layer of underlying claystones - one of type slope deformation model in Carpathian flysch
    The late-stage miniflood of Ca in granitic pegmatites: an open-system acid-reflux model involving plagioclase in the exocontact
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve
    A layered model of the upper crust in the Aigion region of Greece, inferred from arrival times of the 2001 earthquake sequence
    Lead isotope and Pb-Pb age model determinations of ores from Central Europe and their metallogenetic interpretation
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : I. teorie
    Lineární model prostorové variability hydraulických vlastností půdy : II. základní aplikace
    Litostratigrafická klasifikace, sedimentační model a faciální vývoj autochtonního paleogénu nesvačilského příkopu
    The Little Ice Age signature and subsequent warming seen in borehole temperature logs versus solar forcing model
    Lower Miocene sedimentation in the area of Jablonica depression : a model bound to oblique-slip mobile zone
    Lower Silurian "hot shales" in Jordan: a new depositional model
    Lower Silurian 'hot shales' in North Africa and Arabia: regional distribution and depositional model
    Ložisko kaolínu Podlesí II - geochemické studium suroviny, počítačový model ložiska
    Magnetocrystalline anisotropy of rocks and massive ores: a mathematical model study and its fabric implications
    Main features of geomorphology of the Sudetes re-assessed in the light of digital elevation model
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Matematický model dětmarovického výmolu v OKR na Ostarvsku
    Matematický model proudění v důlní větrní síti
    Matematický model třírozměrné deformace horninového masívu. 1.díl
    A Mathematical Model of Combined Flow in Fractures and Overlying Layers
    Mathematical model of electrothermal atomisation signals based on free atom redeposition
    Mathematical model of tektites formation
    Mesozoic tectonic evolution of the epi-Variscan continental crust of the Central Western Carpathians - a tentative model
    Metalogenetický model Slanských vrchov
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: a new tectonothermal model for the Drosendorf window (Bohemian Massif, Austria)
    Metamorphic record of burial and exhumation of orogenic lower and middle crust: New tectonothermal model for the Drosendorf Window
    Mine Water Stratification at Abandoned Mines and its Geochemical Model
    Mineral assemblages and physical-chemical model of the formation of gold-silver-polymetallic mineralization on the deposit Banská Štiavnica (Central Slovakia)
    Mining induced seismicity: moment tensor vs. shear-tensile/implosion model. Case study of Ridgeway, E. Australia gold mine
    Mining Tremors as a Model for Earthquakes Forecasting
    Model Aladin as regional climate model for Central and Eastern Europe
    Model aluviální jezerní sedimentace svrchního prosečenského souvrství, spodní perm, podkrkonošská pánev
    Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests
    Model analysis of carbon and nitrogen cycling in Picea and Fagus forests
    Model Analysis of Carbon and Nitrogen Cycling in Picea and Fagus Forests
    Model and Field Studies into the dynamics of Block Slope Structure Formation
    Model detekce půdních sesuvů s využitím dat dálkového průzkumu Země a nástrojů GIS
    Model ekonomickej analýzy banského podniku na základe rozboru nákladov a objemu výroby
    Model estimate of sulphur wet and dry deposition in Czech Republic on the basis of experimental data
    A model for a continental accretionary wedge developed by oblique collision: the NE Bohemian Massif
    A Model for the Identification of Areas Favourable for the Development of Tourism: A Case Study of the Šumava Mts. and South Bohemia Tourist Regions (Czech Republic)
    A Model for the Mechanism of the Alpine Overprint of Magnetic Fabric in the Late Variscan Vepor Pluton granitic rocks, Western Carpathians
    Model GIS pro řešení potenciálních střetů zájmů mezi aspekty využití geologických zdrojů a ochranou životního prostředí
    Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan Collision Zones
    Model interpretation of paleotectonic rotations in the Alpine and Variscan collision zones
    Model Laboratory Unit for the Preparation of Chars
    Model látkové bilance těžkých kovů a radiogenních elementů v oblasti malých povodí kolem vodní nádrže Vír (Bílý potok, Fryšávka) : 14-33, 14-34, 21-11, 21-12, 24-13, 24-14
    Model Legend for Groundwater Vulnerability Maps
    Model ložiska sialitických surovín Hrabník
    Model náchylnosti území k sesouvání pro CHKO Bílé Karpaty
    Model odsiřovacího procesu
    Model of a glacial/periglacial paleogeomorphological system in the Bohemian Forest
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
    Model of burial and thermal history, compaction, coalification and gas generation in the Upper Silesian basin - examples from boreholes Štramberk and Tyra
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Model of burial and thermal history of the Tobolka-1 borehole profile in the Prague basin
    Model of crustal growth of the Mongolian CAOB
    Model of electrical conductivity distribution across Central Europe
    Model of electrical conductivity distribution across the Central European Area
    Model of electrical conductivity distribution across the Central European Area
    Model of evolution of the Carpathians valley floors in the late glacial and Holocene
    A model of exhumation of St. Leonhard granulite massif (Lower Austria) based on structural analysis of orogenic fabrics
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    Model of landslide detection using remote sensing data and GIS tools
    A model of rock mass fracturing ahead of the longwall face as a consequence of intensity of exploitation
    Model of Seismic Events Distribution as Random and Stochastic Process
    Model of successive granite sheet emplacement in transtensional setting: Integrated microstructural and anisotropy of magnetic susceptibility study
    Model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: implications for exhumation of high-pressure rocks in large hot orogens
    A model of syn-convergent extrusion of orogenic lower crust in the core of the Variscan belt: Implications for exhumation of HP rocks in large hot orogens
    Model of the Deep Lithosphere Structure
    A model of the Lithosphere Thickness in the Region of the Carpathians
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    A Model of the Morphotectonic Development of the Ústecká Brázda Furrow
    Model of the origin of Au-mineralization of the Andělská Hora ore district in the Jeseníky Mts. (Czech Republic)
    MODEL PODLOŽÍ KULMU - STŘÍTEŽ NAD LUDINOU. Abstrakt přednášky
    Model podzemního zásobníku plynu
    Model pozdně variských a povariských mineralizací na uranovém ložisku Rožná
    Model působení kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Model reconstruction of nitrate pollution of riverbank filtration using 15N and 18O data, Karany, Czech Republic
    Model reliéfu krystalinika v podloží jednotek východní Moravy
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze) : 13-44 Hlinsko, 23-22 Žďár nad Sázavou
    Model reliéfu krystalinika v podloží sedimentů české křídové oblasti (Dlouhé meze)
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
    Model sedimentace psamitů moravskoslezského kulmu
    Model studies of an open-pit mine bottom loaded by artesian water pressure
    Model studies of open-pit bottom loaded by artesian water pressure
    Model tepelné historie paleozoika Konicka na základě odraznosti vitrinitu (24-21 Jevíčko)
    Model testing of the reliability of seismic hazard assessment based on seismostatistical and seismotectonic methods
    Model vlivu kyselého deště na kvalitu půdy
    Model vlivu kyselých depozic na kvalitu povrchových vod
    Model vzniku miocenních předhlubní na Ostravsku (15-43 Ostrava, 15-44 Karviná, 25-11 Velký Újezd, 25-12 Hranice, 25-13 Přerov, 25-21 Nový Jičín)
    Modelling of cementation bonds in clay ? laboratory and numerical model
    Modelling Soil Acidification in a Roofed Catchment : Application of the SAFE Model
    Modelling soil nitrogen: The MAGIC model with nitrogen retention linked to carbon turnover using decomposer dynamics
    Modelling the effect of climate change on recovery of acidified freshwaters: Relative sensitivity of individual processes in the MAGIC model
    Modified Jeffery model: Influence of particle concentration on mineral fabric in moderately concentrated suspensions
    Moment tensor of the 1999 Dead Sea calibration shot: limitations in the isotropic source retrieval without a detailed earth model
    Monitoring and physical model simulation of a complex slope deformation in neovolcanics
    Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model
    Multiple magmatic fabrics in episodically emplaced granites intranstensional setting: tectonic model based on AMS study and numerical modeling
    Není všechno pták, co zdechlo : ad Tomáš Grim a Vladimír Remeš: Potřebujeme skutečně nový model evoluce? (Vesmír 86, 320, 2007/5)
    A neural network Dst index model driven by input time histories of the solar wind-magnetosphere interaction
    New Model of Fractal Analysis of Microporous Substances
    The new structural model of the Pavlov Hills (Western Carpathians, Czech Republic)
    Nová teorie vývoje raného vesmíru. Inflanacionární model odstraňuje slabiny velkého třesku
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    A numerical model of exhumation of the orogenic lower crust in the Bohemian Massif during the Variscan orogeny
    Numerical model of heat flow in back-arc regions
    Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku
    Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu
    Numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská
    Obecný model mimoslojových otřesů
    On the construction of a density model of the litosphere of Czechoslovakia
    On the determination of the Earth's model - the mean equipotential surface
    On the oscillation in model Z
    One-Dimensional qP-Wave Velocity Model of the Upper Crust for the West Bohemia/Vogtland Earthquake Swarm Region
    One-dimensional qP-wave velocity model of the upper crust for the West Bohemia/Vogtland earthquake swarm region
    Optimal model for geoid determination from airborne gravity
    Optimisation of parameters for simulating a NATM tunnel in stiff clays based on a 3D model of exploratory adit
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Origin of migmatites by deformation-enhanced melt infiltration of orthogneiss: a new model based on quantitative microstructural analysis
    Overview of the MAGIC model applications in 1985-2000
    Overview of the MAGIC model applications in 1985-2000
    A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
    A palaeoecological model for a vegetated early Westphalian intramontane valley (Intra-Sudetic Basin, Czech Republic)
    The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basin (Czech Republic)
    The palaeoecology model of the river environment (Duckmantian) in the Intrasudetic Basins (Czech Republic)
    Palaeozoic orogeneses in the Sudetes: a geodynamic model
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov
    Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev)
    Parallel Computing of Thermo-Elasticity Model KBS
    PARAMETRY HYPOPLASTICKÉHO MODELU PRO NUMERICKÝ MODEL TUNELU BŘEZNO
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
    PEX image of Western Bohemia a priori seismic model
    Physical Model of a High Energy Liquid Jet for Cutting Rock
    Physical model of jet - Abrasive interaction
    Počítačový model dobývania na zával pre ložisko Mano-Gabriela
    Pollution of groudwater in "Žitný island" by nitrogenous matter from agricultural large-scale production studied in model territory of "Diarhan"
    Possibilities of using geological and geophysical data to create a 3D structural model of Upper Silesia Coal Basin
    A Possible Thermal Model for Granulite-Facies Rocks in the Moldanubian Zone of the Southern Bohemian Massif
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti
    Prediction of cesium, strontium, radium and uranium adsorption on a freshwater sediment model
    A Preliminary Seismic Model for the Region of the West-Bohemian Earthquake Swarms
    Prognóza snížení hladiny podzemní vody na úpatí Krušných hor postupem povrchové těžby uhlí - matematický model AQUIFEM 1
    Progressive increase of inputs in floodplain delineation based on the DEM: application and evaluation of the model in the catchment of the Opava River
    Project 2100 - geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG
    The project "Geological model of western Bohemia in relation to the deep borehole KTB in the FRG" and some significant results
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Quasi-shear waves in inhomogeneous weakly anisotropic media by the quasi-isotropic approach: a model study
    The question of water content in parsonsite : a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    The question of water content in parsonsite: a model case - occurrence at the Červené žíly vein system, Jáchymov (St. Joachimsthal), Czech Republic
    Rat microsomes activating the anticancer drug ellipticine to species covalently binding to deoxyguanosine in DNA are a suitable model mimicking ellipticine bioactivation in humans
    Reality of a bounce motion model of the wave packets of Pc1 geomagnetic pulsations in the Earth's magnetosphere
    Recovery from acidification as predicted by the MAGIC model for 14 forested catchments in the Czech Republic
    Reflection ray tracing in lignite seam model
    Regresní model priemernej ročnej odtokovej výšky pre územie Slovenska
    Relations between scale, model approach and model parameters
    Reliability of numerical model of combined capillary barrier
    Rendering of 3D seismic model
    Rendering of 3D seismic model
    Reply to comments on "Crustal anisotropy from local observations of shear-wave splitting in West Bohemia, Czech Republic" by G. H. R. Bokelmann and J. Kawahara: Can the Hudson crack model describe behavior of real cracks?
    Response of alpine lakes and soils to changes in acid deposition: the MAGIC model applied to the Tatra Mountain region, Slovakia-Poland
    Retention of Nanoparticles-Labeled Bone Marrow Mononuclear Cells in the Isolated Ex Vivo Perfused Heart After Myocardial Infarction in Animal Model
    Robust retrieval of earthquake rupture history with uncertain structural model
    Runoff changes in areas differing in land-use in the Blanice River basin - application of the deterministic model
    Sand dissolution and bubble removal in a model glass-melting channel with a uniform melt flow
    Sand dissolution and bubble removal in a model glass-melting channel with melt circulation
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Seismic Model and Geological Interpretation of the Basement Beneath the Doupovské Hory Volcanic Complex (NW Czech Republic)
    Seismic source model from West Bohemia seismograms inversion - the method and preliminary results for ML=2.0, Jan 17 1997 event
    Seismic source model from West Bohemia seismograms inversion : the method and preliminary results for ML=2.0, Jan 17 1997 event
    Seismic velocity model in the vicinity of Eger Rift from dispersion of surface waves
    Seismic Velocity Model in the Vicinity of Eger Rift from Dispersion of Surface Waves, Final report about the Internal Start Project of the Grant Agency of the Academy of Sciences of the Czech Republic
    Seismotectonic model of the upper part of the Earth's crust of Czechoslovakia
    Seismotectonický model ohniskové zóny zemětřesného roje 1985/86 nalézající se v severní části mariansko-lázeňského zlomu na východním okraji chebské pánve
    The semiempirical model of the multicomponent bubble behaviour in glass melts
    Sequence stratigraphic model for the Lower Miocene deposits of the Carpathian Foredeep in South Moravia (Czech Republic)
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Shaping of clay fragments during transport: a theoretical model
    Shear tensile-implosion source model vs. moment tensor: benefit in single-azimuth monitoring, Cotton Valley set-up
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Siderite mineralization of the Gemericum superunit (Western Carpathians, Slovakia): review and a revised genetic model
    Silver-lead-zinc veins: A descriptive model
    Simple model of paragneiss and amphibole rock protoliths of the Nízké Tatry Mts. crystalline complex
    A simple smoothed velocity model of the uppermost Earth's crust derived from joint inversion of Pg and Sg waves
    Simulační model povrchového odtoku a erozního procesu
    Simulating the Gärdsjön Covered Catchment Experiment with the MAGIC Model
    Simulations of a NATM tunnel in a stiff clay using hypoplastic model
    Simultaneous determination of both exposure time and denudation rate from in situ-produced cosmogenic nuclides profile: Model sensitivity and applications to natural cases
    Solar energetic particle flux enhancement as a predictor of geomagnetic activity in a neural network-based model
    Spatial variability of soil parameters in an analysis of a strip footing using hypoplastic model
    Speleogeneze podél subvertikální pukliny - model vývoje propastí Dolného vrchu
    Stochastický model puklinové sítě a magmatické stavby bedřichovského tunelu
    Stochastyczny model krystalizacji granitoidu karkonoskiego z rejonu Szklarskiej Poręby. CZ.. I. statystyczna charakterystyka składu mineralnego granitoidu karkonoskiego
    Stress measurement in Carboniferous massif in eastern Czech part of Upper Silesian Basin and numerical model
    Stress-strain relation model of brittle shear zones
    Strontium isotope model of formation of Blatná granodiorite
    A structural model for the western-central Sudetes: a deformed stack of Variscan thrust sheets
    Structural successions in the Saxothuringian zone of the Hercynian orogenic belt: a basis for a model of geotectonic evolution
    Study of the sorption and dissolution processes in the system of fly ash - aqueous solution. Kinetic model of the leaching of arsenic
    Subcrustal lithosphere around the Saxothuringian-Moldanubian Suture Zone - a model derived from anisotropy of seismic wave velocities
    Subcrustal lithosphere of the Variscan foldbelt in Central Europe - a model derived from anisotropy of seismic wave velocities
    Subcrustal lithosphere of the Variscan foldbelt in Central Europe - a model derived from anisotropy of seismic wave velocities
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Subsidence and thermal history of the Variscan orogen and foreland in the Upper Silesian Basin - a model calibrated by vitrinite reflectance
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus behavior of niobian rutile from the Písek region, Czech Republic: a model for exsolution in W- and Fe2+>>Fe3+-rich phases
    Subsolidus behavior of niobian rutile from Vezna, Czech Republic: a model for exsolution in phases with Fe2+ >> Fe3+.
    Subsolidus behaviour of niobian rutile from Věžná, Czech Republic: a model for exsolutions in phases with Fe2+ Fe3+
    Supergene alteration of sulphides. I, An electrochemical model
    SWMI - numerický model jednorozměrného proudění v nenasycené půdní zóně
    Syndepositional Geometry and Post-Depositional Deformation of the Krkonoše Piedmont Basin: A Preliminary Model
    Štatistický model morfológie žilných ložísk rúd
    A tectonic model for the Eastern Variscides: indications from a chemical study of amphibolites in the South-Eastern Bohemian Massif
    Tectonosedimentary Evolution of N Bohemia Based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Paleozoic Strata: Preliminary Results
    Tectonosedimentary Evolution of NW Bohemia based on the Digital Elevation Model of Crystalline Basement and Upper Palaeozoic Strata: Preliminary Results
    Tertiary Evolution of the Intra-Carpathian Area: a Model
    Tertiary Pb-Zn-Cu (Ag, Te) mineralization in the Roztoky volcanic centre, Bohemian Massif, Czech Republic: A genetic model
    Testing global geopotential models through comparison of a local quasi-geoid model with GPS/leveling data
    Testing of two-stage model as a mechanism of the lower crust exhumation in the Bohemian massif during the Variscan Orogeny (Czech Republic)
    Testing Stokes-Helmert geoid model computation on a synthetic gravity field: experiences and shortcomings
    Thermal behaviour of pyrope at 1000 and 1100 degrees C: mechanism of Fe2+ oxidation and decomposition model
    A thermo-mechanical model for variably saturated soils based on hypoplasticity
    Thermodynamic model for diffusion controlled reaction rim growth in a binary system: Application to the forsterite-enstatite-quartz system
    Thermodynamic model for mineral solubility in aqueous fluids: theory, calibration and application to model fluid-flow systems
    A thermodynamic model for titanium and ferric iron solution in biotite
    A Thin Viscous Sheet Model for Weak Zone Deformation
    Three-Component Model of Runoff Generation, Lysina Catchment, Czech Republic
    Three-component model of runoff generation, Lysina catchment, Czech Republic
    Three-dimensional crustal model of the Moravo-Silesian region obtained by seismic tomography
    Three-dimensional seismic velocity model of theWest Bohemia/Vogtland seismoactive region
    Three-dimensional velocity model of the crust of the Bohemian Massif and its effects on seismic tomography of the upper mantle
    Transformace bentonitu v podmínkách úložiště radioaktivního odpadu: geochemický model
    Two-dimensional computer model of subsidence, erosion and thermal history of the Nesvačilka Through, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional Computer Model of Subsidence, Erosion and Thermal History of the Nesvačilka Trough, Eastern Bohemian Massif
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    Two-dimensional model of subsidence and thermal maturation in the West Carpathian fold and thrust belt and foreland, Czech Republic
    The two plate model of the Variscan orogeny - One plate boundary zone with many subduction zones
    A two-stage evolution model for the Amantaytau orogenic-type gold deposit in Uzbekistan
    Uncertainty analysis of a dual-continuum model used to simulate subsurface hillslope runoff involving oxygen-18 as natural tracer
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic
    Using of the Physical Model to the Evaluation of an Efficiency of the Tools Creating Multiple-Motions of the Nozzles
    Vertical extrusion and middle crustal spreading of omphacite granulite: a model of syn-convergent exhumation (Bohemian Massif, Czech Republic)
    Viscosity Characteristic of Model Suspensions
    Vliv dolu Turów na hladiny podzemní vody v české části Žitavské pánve - hydraulický model proudění podzemní vody
    Vliv typu statistické distribuce ložiskových údajů na model ložiska nerostných surovin
    Vulkanismus části sz okraje Českého středohoří - strukturní model
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Vývoj krasu a jeskyní v koněpruské oblasti a paleohydrologický model (Český kras, Česká republika)
    Výzkum hydraulických vlastností granitů českého masivu - metodika získávání hydrogeologických dat pro matematický model hlubinného úložiště
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    Vznik a vývoj pískovcového reliéfu skalních měst Českého ráje - dvoufázový model
    The Western Carpathian rebus of the Penninicum: an approximation of Alpine model or reality?
    White mica 40Ar/39Ar ages of Erzgebirge metamorphic rocks: simulating the chronological results by a model Variscan crustal imbrication
    Working Group Report Relations between Scale, Model Approach and Model Parameters
    Wrenching of a Continental Lithosphere Containing a Circular Resistant Inclusion: Physical Model Experiments
    Zrážko-odtokový model SAR
    Zrážkoodtokový model nelineárnej kaskády a jeho použitie pri modelovaní celkového odtoku