Record details

Title keyword
    MODRÝCH
Article
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu