Record details

Title keyword
    Moldanubického
Article
    Chemismus hlavních typů granitů v severní části moldanubického plutonu (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity moldanubického batolitu v oblasti mezi Humpolcem a Jihlavou
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centrálního moldanubického plutonu
    Dvojslídné granity severovýchodního okraje centralního moldanubického plutonu
    Geochemický výzkum skupiny granitoidů typu Eisgarn v j.části centrálního masívu moldanubického plutonu
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie peraluminických granitů Centrálního moldanubického plutonu
    Ilmenit z dvojslídných granitů šumavské větve moldanubického batolitu
    Korelace českých a rakouských typologických studií granitoidů moldanubického plutonu
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Muskovitický granit s topazem (typ Homolka)- extrémní diferenciát v jz.části centrálního masívu moldanubického plutonu (22-33 Veselí nad Lužnicí)
    Nové lokality žlábkových škrapů v žulách centrálního masívu moldanubického plutonu
    Podmínky vmístění, vývoje a exhumace moldanubického batolitu
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Problémy klasifikace dvojslídných granitů moldanubického batolitu
    Regionální albitizace granitů moldanubického plutonu jihozápadně od Rožmberka nad Vltavou (32-42 Rožmberk nad Vltavou, 32-41 Vyšší Brod)
    Souvislost felzitických žilných hornin s Sn, W (Mo) zrudněním v centrálním masívu moldanubického plutonu
    Stavby a vmístění Klenovského plutonu (západní části moldanubického batolitu)
    Surovinová základna severní části moldanubického plutonu
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Zirkonová typologie granitoidů moldanubického batolitu