Record details

Title keyword
    Moldanubických
Monograph
    Geochemie moldanubických amfibolitů s využitím GIS (Český masív)
Article
    Cr-spinely moldanubických ultrabazických hornin
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Diskuse interpretace izotopů Sr a Nd v moldanubických amfibolitech a mramorech
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná (24-13 Bystřice nad Pernštejnem)
    Granát z moldanubických rul uranového ložiska Rožná
    Hambergit, typický minerál moldanubických pegmatitů
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Korund ze skapolitem bohaté vápenatosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Korund ze skapolitem bohaté vápenosilikátové horniny v moldanubických mramorech u Krtů na Strakonicku
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou (23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod, 23-23 Jihlava)
    Litologický vývoj moldanubických pararul v oblasti mezi Čechticemi a Jihlavou
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu