Record details

Title keyword
    Moldanubika
Monograph
    Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika
Article
    Alpinotypní ultrabazika východního okraje moldanubika
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
    Andalusit, kyanit a sillimanit - typické minerály kaplické jednotky moldanubika
    Bloková stavba šumavského moldanubika
    Bór obsahující minerály z granitických pegmatitů moldanubika
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Chemismus ortorul a jejich granátů v severovýchodní části moldanubika : (13-34 Zruč nad Sázavou, 13-43 Golčův Jeníkov, 23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Chemismus stopových prvků v pararulách českokrumlovské pestré skupiny šumavského moldanubika
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Cr-bohaté spinely z ultramafických hornin moldanubika
    Deformační vývoj moldanubika v okolí Ledče nad Sázavou
    Distribuce stopových prvků a uhlíku v horninách grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
    Geochemie a petrologie amfibolitů moldanubika
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geologická stavba šumavského moldanubika
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Hlavní zlomy českého moldanubika
    Hořice na Šumavě - významná lokalita nerostů reakčních erlanů pestré skupiny moldanubika
    Hypotetické představy o stavbě moldanubika a bohemika
    Izotopické složení karbonátů grafitových ložisek českokrumlovské pestré skupiny moldanubika
    Izotopické složení uhlíku a kyslíku karbonátových hornin tepelsko-barrandienského proterozoika a moldanubika
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova (23-13 Tábor)
    Izotopy stroncia a neodymu v amfibolitech pestré skupiny moldanubika v okolí Chýnova
    K problematice geologické interpretace ultrabazických hornin moravského moldanubika a brunovistulika
    K výskytu korundu (safíru) v kaplické jednotce moldanubika
    Kambrické slepence jako substrát kozlovického granodioritu a přilehlého moldanubika (SZ od Kasejovic)
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika
    Magnetitové zrudnění v pestré skupině moravského moldanubika u Čáslavic, jz. od Třebíče
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika
    Metamorfóza dolomitických hornin při severovýchodním okraji moldanubika
    Metasomatické reakční žíly v dolomitických mramorech moravského moldanubika
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Mladší biotitizace v horninách Moldanubika na příkladu muckovských orbikulárních žul
    Monazit v některých horninách moldanubika a centrálního masívu a účinky jeho radioaktivity
    Morfostruktury a morfostrukturní členění šumavského moldanubika
    Mramory západní části strážeckého moldanubika mezi Polnou a Chotěboří
    Nerosty granulitů moldanubika u Nového Města na Moravě
    Nové poznatky o geologické stavbě a litologii moldanubika Šumavy v úseku Borová Lada-Prášily-Kašperské Hory (22-33 Kašperské Hory, 32-11 Kvilda)
    Nový výskyt apatitu v horninách moldanubika u Mírkovic na Českokrumlovsku
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Ortoruly moldanubika v oblasti mezi Voticemi a Humpolcem
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Pegmatity s krystalovanými Li-turmalíny z oblasti strážeckého moldanubika
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Peraluminické granity v jižní části strážeckého moldanubika - příklad vývoje peraluminické granitické taveniny
    Petrologické a strukturní doklady pozdně variského charakteru kontaktu Moldanubika s Barrandienem v oblasti Klatov a Domažlic
    Petrologie metamorfovaných hornin moldanubika v rudném poli Rožná-Olší
    Petrologie pyroxenitu u Brtí v pestré strážovské serii moldanubika
    Prognózy Mo a lanthanoidů v krumlovském pruhu pestré skupiny šumavského moldanubika
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Předběžné výsledky studia fluidních inkluzí v granulitech moldanubika jižních Čech (32-21 Prachatice)
    Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Přetvořené turmalíny moldanubika
    Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic
    Pseudomorfózy muskovitu a ripidolitu po cordieritu z oblasti kaplické jednotky moldanubika
    Skoryl-dravit z pegmatitů strážeckého moldanubika
    Složení izotopů síry a obsah síry v ultrabazických a eklogitických horninách moldanubika a kutnohorského krystalinika
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stébelnaté ruly ze šumavského moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Studium tektoniky vltavotýnského moldanubika (22-41 Písek, 22-42 Bechyně, 22-43 Vodňany, 22-44 Hluboká nad Vltavou)
    Styk moldanubika a svrateckého krystalinika v okolí hadcového tělesa u Věžné (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Styk moldanubika se středočeským plutonem v opěrném vrtu Milčice, jihozápadní Čechy
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Úlomky hadců v alochtonní kráterové brekcii moldanubika a možné mechanismy jejich vmístění
    Úpatní výklenky na žulových balvanech moldanubika
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vyhledávání zdrojů podzemní vody v západní části moldanubika
    Výskyty korundu (safíru) v oblasti kaplické jednotky jihočeského moldanubika
    Výskyty kyanitu v chýnovské jednotce moldanubika
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vznik a vývoj turmalinických nodulí v peraluminických granitech moldanubika
    Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou (13-31 Říčany, 13-33 Benešov)
    Vztahy kutnohorského krystalinika, moldanubika a středočeského plutonu v okolí Sázavy nad Sázavou
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika
    Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů v oblasti středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika
    Žilné roje ultradraselných melasyenitových až melagranitových porfyrů ze středočeského plutonického komplexu a šumavského moldanubika