Record details

Title keyword
    Molybdenitu
Article
    Izotopové zloženie síry molybdenitu z lokalít Malé Železné, Tisovec, Hnilec a Rochovce v Západných Karpatoch
    Možnosti získávání koncentrátu molybdenitu
    Nález molybdenitu u Černé v Pošumaví
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    První nález molybdenitu z Barchovic u Zásmuk
    Překvapivý výskyt molybdenitu v asociaci minerálů alpské parageneze v Libodřicích u Kolína
    Výskyt molybdenitu v lomu Žákova strouha u Hosína