Record details

Title keyword
    Mongolska
Monograph
    Geologické mapování vybraných oblastí Mongolska v měřítku 1:50 000 (Projekt v rámci Programu rozvojové pomoci České republiky pro rok 2006)
Article
    Drahé kameny Mongolska
    Lithné pegmatity Mongolska
    Nerostné zdroje Mongolska a jejich využívání
    Prokřemenělá dřeva Mongolska
    Studium plynokapalných uzavřenin ve fluoritech z několika významných ložisek středního Mongolska