Record details

Title keyword
    Monominerálních
Article
    Metody separace monominerálních frakcí
    Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu
    Zkušenosti s využitím monominerálních frakcí získaných různými metodami při geochemickém výzkumu