Record details

Title keyword
    Most-Ležáky
Article
    Aplikace inovační metody hloubkového odvodnění sifonovými drény při řešení stability svahů rekultivovaného hnědouhelného lomu Most-Ležáky
    Možnosti odvodnění pomocí elektropneumatických a sifonových drénů a příklad aplikace na lokalitě Most-Ležáky
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most-Ležáky
    Rekultivace lomu Most-Ležáky
    Vývoj hydrické rekultivace zbytkové jámy lomu Most-Ležáky