Record details

Title keyword
    Mostecké
Article
    Ca-Fe2+ bohatý fosfát ze skupiny graftonitu z fosilních pyrometamorfovaných hornin Mostecké pánve z Nechvalic
    Chemostratigrafie miocenních sedimentů mostecké pánve
    Fluviální sedimenty mostecké pánve (02-33 Chomutov, 02-34 Bílina, 12-11 Žatec, 12-12 Louny)
    Fosforeskující whewellit z Mostecké pánve (Česká republika)
    Geomorfologická analýza a vývoj údolních meandrů Ohře v Mostecké pánvi
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Greigit v sedimentech mostecké pánve
    Hodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., pravního nástupce
    Kaolinit v jílech mostecké hnědouhelné pánve
    Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Několik ohlédnutí za novodobou historií geologických průzkumů v terciéru mostecké pánve
    Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Rychlost sedimentace terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Tvorba chemického složení podzemní vody v kolektorech mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Vrtavé stopy v kostech krunýřů suchozemských želv (miocén mostecké pánve)
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Výsledky dlouhodobého výzkumu kontaminace výsypkových antropozemí a skrývkových zemin mostecké pánve rizikovými stopovými prvky
    Výsledky paleomagnetických výzkumů terciéru v mostecké části severočeské hnědouhelné pánve
    Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s.
    Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve
    Vývoj jihovýchodního okraje Krušných hor a mostecké pánve v mladším kenozoiku
    Vývoj stařinové zvodně v mostecké části severočeské pánve
    Změny mostecké krajiny po lomové těžbě - Velebudická výsypka