Record details

Title keyword
    Multidisciplinární
Monograph
    Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum)
    Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru