Record details

Title keyword
    Muzea
Monograph
    Granát-pyrop, Sborník ze semináře Okresního muzea Českého ráje v Turnově (1997), 80 stran
    Kašpar hrabě Sternberg - přírodovědec a zakladatel Národního muzea
    Memoriál prof. J. Matiegky a prof. J. Malého, Sborník Hrdličkova muzea člověka
    Monografické studie regionálního muzea v Teplicích,sv. 36
    O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 8
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 3
    Přírodovědné studie Muzea Prostějovska. Svazek 4
    Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33
    Rozpravy Národního technického muzea 222
    Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta Musei Turnoviensis
    Sborník Muzea Českého ráje. Acta musei Turnoviensis. 3
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník Západočeského Muzea v Plzni
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje / Acta Musei Turnoviensis 3
    Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3
    Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne
    Zborník Slovenského národného múzea
    Zpravodaj muzea v Hradci Králové
    Zpravodaj okresního vlastivědného muzea ve Vsetíně 1997
Article
    30 ročníků přírodovědeckého časopisu Práce muzea v Hradci Králové (Acta Musei Reginaehradecensis s. A) : bibliografie a rejstřík
    180 let Národního muzea a petrografické sbírky
    Anatas ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
    Antimonit ve sbírce Jihočeského muzea
    Antimonové minerály ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Antonín Frič a paleontologické oddělení Národního muzea
    Aragonity ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Brookit ve sbírce mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Broušené záhnědy a citríny ze sbírky Moravského zemského muzea v Brně
    Budování hornického muzea v přírodě v Krásně, důlní kolejová doprava o rozchodu 900 mm
    Budování přírodovědných sbírek a odborného přírodovědného pracoviště Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea 1993-2005 : seznam publikovaných článků
    Cesty za poznáním - část 2: Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    Cesty za poznáním - část. 2. Některá muzea a veřejnosti zpřístupněné doly v Polsku, Německu, Nizozemí a Maďarsku
    České nerosty ve sbírkách Fersmanova muzea v Moskvě
    Činnost geologicko-mineralogického oddělení Muzea města Ústí nad Labem
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v letech 1999 a 2000
    Činnost mineralogické sekce Společnosti národního muzea v období 2005-2006
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1995
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze v roce 1996
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2001
    Činnost mineralogické sekce společnosti Národního muzea v roce 2002
    Činnost mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v roce 2004
    Čtyřicet let přírodovědeckého Sborníku Severočeského muzea
    Depozitář sbírky lidového textilu Národního muzea, Historického muzea, Národopisného oddělení.
    Domnělý polybasit ze sbírek Národního muzea identifikován jako hematit
    Drahé kameny pegmatitů ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze
    Exkurze mineralogické sekce Společnosti Národního muzea v Praze do Podkrkonoší
    Expozície Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Expozície SNM-Banského múzea v Banskej Štiavnici
    František Kretz a sbírka lidového textilu a lidového šperku Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea v Praze.
    Geologické a mineralogické sbírky turnovského muzea
    Geologické exkurze k desetiletí Muzea Českého krasu
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Historie berounského muzea s přihlédnutím ke geologickým sbírkám
    Historie mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze (1976-1992)
    Hmotnost vltavínů ve sbírce Jihočeského muzea
    Hornická muzea - vzpomínky na hornickou minulost
    Hornická muzea a muzea metalurgie v Maďarsku
    K vědecké revizi sekundárních minerálů uranu ze sbírek Národního muzea
    Kamenná tvář budovy Národního muzea v Praze
    Keramická sbírka Františka Kretze ve fondech Národopisného oddělení Historického muzea Národního muzea.
    Kvartérní obratlovci z lokalit Hornomoravského úvalu v osteologické sbírce Vlastivědného muzea Olomouc
    Leštěné dekorační kameny v petrografické sbírce Národního muzea
    Liebig Company tresť z masa. Reklamní chronolitografické obrázky v knihovně Náprstkova muzea v Praze
    Mají se sdružovat hornická muzea v ČR i v Evropě?
    Mineralogická expozice Slovenského národného múzea v Bratislavě
    Mineralogická muzea státu Minas Gerais v Brazílii
    Mineralogická sekce společnosti Národního muzea v roce 1998
    Mineralogické zajímavosti ve sbírkách Muzea Vysočiny v Jihlavě
    Mineralogicko-ložiskové zbierky Banského múzea v Banskej Štiavnici
    Minerály stříbra ve sbírkách Národního muzea
    Nej...nej...nej mezi citrínem a záhnědou z Národního muzea
    Nerosty sedimentárních hornin v regionálním sbírkovém fondu Jihočeského muzea
    Neživé Krkonoše aneb svědectví geologické sbírky Krkonošského muzea
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nové poznatky o meteoritech ze sbírky Národního muzea v Praze
    Osteologický materiál z Mladečských jeskyní ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 1999
    Paleontologické výzkumy přírodovědeckého oddělení Muzea v Hradci Králové v roce 2000
    Pieta ze sbírek Metropolitního muzea v New Yorku (USA)
    Počítačová evidence expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Podíl prof. Vrby na vytvoření sbírek mineralogického muzea Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze
    Pozvánka do muzea - Německé hornické muzeum v Bochumi
    Přehled materiálu popsaného G.C. Laubem ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Přehled publikací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2006 a 2007 s dodatky za rok 2005
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Márodního muzea (říjen 1999-listopad 2000)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1997 - červenec 1998)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (prosinec 2001 - prosinec 2002)
    Přehled publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2005 s dodatky za rok 2004
    Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku
    Přírodní kámen v architektuře Národního muzea
    Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci
    Přírůstky drahých kamenů v mineralogických sbírkách Národního muzea v Praze
    Přírůstky sbírky tektitů Západomoravského muzea v Třebíči v letech 1991-1996
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2008 s dodatky za rok 2007
    Publikace pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea za rok 2009
    Publikační činnost pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (červenec 1995 až 1997)
    Recepty Liebigsfleisch-Extract. Reklamní chromolitografické obrázky v knihovně Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur.
    Rudní ložiska České republiky - nově otevřená součást stálé hornické expozice muzea v Krásně (okres Sokolov)
    Sbírky a expozice mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze : X. zippeity
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze. VII, uhličitany uranu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XI. Sírany uranylu
    Sekundární minerály uranu ve sbírkách Národního muzea v Praze XII. Křemičitany uranylu
    Seznam publikovaných prací pracovníků mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea (srpen 1998 - září 1999)
    Současná muzea hornictví a hutnictví v Maďarsku
    Společnost Národního muzea a činnost její mineralogické sekce v roce 1997
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2003
    Společnost Národního muzea a její mineralogická sekce v roce 2007
    Spolupráce Přírodovědného ústavu Vlastivědného muzea v Olomouci a občanského sdružení Natura Opava
    Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko
    Sto let Muzea Českého ráje v Turnově
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea
    Studium minerálů uranylu ze sbírek Národního muzea (II)
    Svět nerostů - dlouhodobá expozice mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea v Brně
    Štruktúra mineralogickej zbierky Východoslovenského múzea v Košiciach budovanej od roku 1958
    Štúdium drahokovovej mineralizácie vo vzorkách z depozitov Slovenského banského múzea v Banskej Štiavnici
    Tektity ve sbírkách Moravského zemského muzea v Brně
    Teratologické pygidium trilobita Radioscutellum intermixtum (Hawle et Corda, 1847) z koněpruských vápenců ve sbírkách Okresního muzea v Berouně
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (1.část)
    Terénní činnost mineralogického pracoviště Vlastivědného muzea Olomouc v letech 1990-1995 (2.část)
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Tucson Gem and Mineral Show 1995 a účast Národního muzea na ní
    Typový a dokladový materiál (coll. Remeš 1909) jurských gastropodů ze Štramberka ve sbírce Vlastivědného muzea v Olomouci
    Velké krystaly záhněd ze sbírek mineralogicko-petrografického oddělení Moravského zemského muzea
    Vltavíny ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě
    Výroční zpráva o činnosti Slezského zemského muzea za rok 1998
    Význam Kašpara Šternberka pro mineralogické sbírky Národního muzea a české hornictví
    Z nových přírůstků paleontologického oddělení Národního muzea v Praze
    Záchrana hornických památek v širším regionu Slavkovského lesa demonstrovaná na příkladu transferu těžního parního stroje z dolu Marie v Královském Poříčí do areálu depozitářů Okresního muzea Sokolov v Krásně
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zatraktivnění Hornického muzea OKD Ostrava
    Zlato ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zlato z nalezišť v České republice ve sbírkách Národního muzea v Praze
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1980 : mineralogicko-petrografické oddělení
    Zpráva o činnosti odborných oddělení Národního muzea-přírodovědeckého muzea za rok 1980 : paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Mineralogicko-petrologické oddělení.
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1991. Výzkumná chemická laboratoř
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Mineralogicko-petrologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Paleontologické oddělení
    Zprávy o činnosti odborných oddělení Národního muzea - Přírodovědeckého muzea za rok 1992. Výzkumná chemická laboratoř
Serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae = Časopis Moravského muzea. Vědy geologické
    Acta Musei Moraviae. Scientiae Geologicae. (Časopis Moravského muzea. Vědy geologické.)
    Acta Musei Moraviae. Scientiae naturales = Časopis Moravského muzea. Vědy přírodní. Vědy přírodní
    Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní)
    Acta Musei Moraviae. Scientiae sociales = Časopis Moravského muzea. Vědy společenské
    Bulletin mineralogicko - petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
    Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní
    Časopis Národního muzea. Řada historická.
    Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
    Časopis Slezského muzea
    Časopis Slezského muzea. Série A
    Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní
    Časopis Slezského muzea. Série A, Vědy přírodní
    Časopis Slezského zemského muzea
    Časopis Slezského zemského muzea (A)
    Časopis Slezského zemského muzea, série A
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Přírodní vědy
    Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní
    Časopis slezského zemského muzea, vědy přírodní
    Časopis Slezského zemského muzea. Vědy přírodní. Série A
    Natura carpatica : zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy
    Práce a studie Muzea Beskyd
    Práce muzea v Kolíně. Řada přírodovědná
    Přírodovědné studie muzea Prostějovska
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči
    Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči=Acta Scientiarum Naturalium Musei Moraviae Occidentalis
    Rozpravy Národního technického muzea
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 17
    Rozpravy Národního technického muzea. Studie z dějin hornictví. 18
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 15
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 19
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 20
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 21
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 22
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 25
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 26
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví. 27
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 28
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 29
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Z dějin hornictví
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník Jihočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích
    Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
    Sborník Muzea Českého ráje
    Sborník Muzea Českého ráje. Monokrystaly
    Sborník Národního muzea řada B Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze
    Sborník Národního muzea v Praze = Acta Musei nationalis Pragae. Series A, Historia. Řada A, Historie
    Sborník Národního muzea v Praze, řada A - Historie
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B - Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy
    Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis
    Sborník Okresního muzea v Mostě. Řada přírodovědná
    Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy
    Sborník Západočeského muzea v Plzni - Příroda
    Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda
    Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi
    Zborník Slovenského banského múzea
    Zborník Slovenského národného múzea. Prírodné vedy
    Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Prírodné vedy
    Zborník Východoslovenského múzea v Košiciach. Séria AB - prírodné vedy
    Zpravodaj Muzea Vyškovska
    Zprávy a studie Krajského muzea v Teplicích
    Zprávy a studie Regionálního muzea v Teplicích
    Zprávy Krajského vlastivědného muzea v Olomouci
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci
    Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci, přírodní vědy