Record details

Title keyword
    Nádrží
Monograph
    Sedimenty vodných tokov a nádrží
    Stabilita svahů vodních nádrží Orlík, Kamýk, Slapy, Štěchovice a Vrané - rekognoskace
    Zborník prednášok z konferencie s medzinárodnou účasťou Sedimenty vodných tokov a nádrží
Article
    Bilance fosforu ve vodárenské nádrži Římov
    Bioakumulace těžkých kovů a radionuklidů ve sladkovodních houbách a sedimentech v nádrži Mohelno, ovlivněné provozem Jaderné elektrárny Dukovany
    Dlouhodobý monitoring oblasti nádrží Dalešice a Mohelno a JE Dukovany
    Dynamika těžkých kovů v systému novomlýnských nádrží (34-12 Pohořelice, 34-21 Hustopeče)
    Fytocenologický a floristický průzkum vegetace vybraných sedimentačních nádrží OKR
    Koloběh živin v eutrofizované nádrži (Jordán, Jižní Čechy)
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace dnových sedimentů ve vodní nádrži Nechranice
    Kontaminace sedimentů a eutrofizace ve vodní nádrži Brno
    Kontaminace sedimentů na vodní nádrži Nechranice
    Matematické modelování údolních nádrží. I, Simulace hydrodynamiky
    Monitoring v povodí vodárenských nádrží Souš a Josefův Důl
    Možnosti radionuklidových stopovacích zkoušek při průzkumu těsnosti nádrží a směru proudění vod v podmínkách SHP
    Plaveninový režim v povodí horní Ostravice nad vodárenskou nádrží Šance v letech 1996 a 1997
    Předběžné výsledky sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva (Beskydy) a Pastviny (Orlické hory) (14-14 Žamberk, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm)
    Předběžné zhodnocení sedimentologického studia přehradních sedimentů nádrží Horní Bečva a Pastviny
    Příčina lokálních poruch dna ve vodní nádrži Modlany : průsaky vod do závalového pole
    Sledování úpravny vody Znojmo a vývoj jakosti vody v nádrži
    Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží
    Vliv vodních nádrží na životní prostředí
    Výskyt aragonitu v jaskyni HN-5 na hornej nádrži Čierny Váh
    Výskyt toxických kovů v ekosystémech vybraných pražských nádrží
    Výstavba vodních nádrží v mostecko-komořanské oblasti
    Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží
    Výzkum sedimentů přehrad, nádrží a jezer-zhodnocení rizik a návrhy opatření
    Význam malých vodních nádrží pro životní prostředí