Record details

Title keyword
    Nálezy
Monograph
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích
Article
    Archeologické nálezy z Deštivého lomu u Mořiny
    Bedla olivolupenná - Lepiota elaiophylla, její první nálezy v České republice a poznámky k podobnému druhu L. xanthophylla
    Bismutit z Harrachova-Rýžoviště ve srovnání s dalšími nálezy z Českého masivu
    Další nálezy fosilních společenstev akritarch ve spodním siluru pražské pánve
    Další nálezy ichnofosilie Dictyodora liebeana (Geinitz, 1867) z masivu Plánivé (mohelnické souvrství mírovského paleozoika, západosudetská oblast Českého masivu)
    Dva nálezy pavučince olivového - Cortinarius infractus (Pers.) Fr
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fauna moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    Fytopaleontologické nálezy ve slánském souvrství z.od Knovíze (12-23 Kladno)
    Fytopaleontologické nálezy ve vrtech v severní části plzeňské pánve (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň)
    Historické mineralogické nálezy v širší oblasti severočeské hnědouhelné pánve
    Hončova hůrka - stav lokality a nálezy minerálů v letech 1995-1996
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Katalog moravských jeskyní s paleolitickými nálezy
    malakologické nálezy z výkopu Axamitovy brány v r. 1984
    Mineralogické nálezy v okolí Hranic na Moravě
    Mineralogické nálezy z Radovesické štoly u Bíliny
    Nálezy ametystů v Železných horách
    Nálezy antimonu na hořícím odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Nálezy artefaktů podobajících se struskám ze Slavkova pod Hostýnem
    Nálezy badenských fosilií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi (24-411 Jedovnice)
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy badenských fosílií v jeskyni Svážná studna, Moravský kras - důsledky pro speleogenezi
    Nálezy bobrovitých (čeleď Castoridae Gray, 1821) z lokality Červený lom u Suchomast
    Nálezy čejkaitu v důlní chodbě uranového ložiska Rožná, Česká republika
    Nálezy druhu Trogontherium schmerlingi (POMEL, 1848) z lokality Přezletice-Zlatý kopec
    Nálezy foraminifer v cenomanu v Praze-Hloubětíně (12-24 Praha)
    Nálezy fosilní pryskyřice duxitu na dole Vršany
    Nálezy kalcitu na Jilemnicku
    Nálezy konodontov z podložia neogénu viedenskej panvy
    Nálezy křídové fauny při mapování v okolí Prahy
    Nálezy křišťálu v Podkrkonoší
    Nálezy limonitu v Albeřické jeskyni
    Nálezy magnezioferitu v oblasti mostecké pánve
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích (34-12 Pohořelice)
    Nálezy mamutích zubů ve štěrkovně v Žabčicích
    Nálezy měkkýšů a drobných obratlovců z jeskyně Ve Stráni (Č.1504) v Kodě
    Nálezy minerálů při těžbě hnědého uhlí v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy minerálů v okolí obce Bílinka v Českém středohoří
    Nálezy mladocenozoické fauny v Českém krasu a jejich význam pro poznání morfogeneze této oblasti
    Nálezy neogenních sedimentů u Omic (24-34 Ivančice)
    Nálezy nerostů ve Vrchlabí
    Nálezy ojedinělých listovitých hrotů z Moravy a Čech.
    Nálezy permokarbonských zkřemenělých dřev pod Orlickými horami
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z některých jeskyní Moravského krasu
    Nálezy pleistocenní a holocení fauny z výzkumů Josefa Skutila V Moravském krasu
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z některých jeskyní Moravského krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov)
    Nálezy pleistocenní a holocenní fauny z výzkumů Josefa Skutila v Moravském krasu
    Nálezy prokřemenělých dřev na Znojemsku
    Nálezy představitelů rodu Ochotona Link, 1795 (Lagomorpha, Ochotonidae) z lokalit České republiky
    Nálezy redeponovaných spodnobadenských sedimentů u Troubska (24-34 Ivančice)
    Nálezy rodu Castor L. a Trogontherium F. (čeleď Castoridae, Rodentia, Mammalia) z lokality Chlum u Srbska
    Nálezy rodu Rotricellula a Leptaena ve spodním králodvoru barrandienského ordoviku
    Nálezy spodnokriedových zástupcov čelade Pfenderinidae SMOUT et SUGDEN (Foraminiferida) vo valúnoch flyšových zlepencov vonkajších Západných Karpát
    Nálezy trilobitů v metamorfovaném devonu Hrubého Jeseníku
    Nálezy třetihorního hmyzu na hnědouhelném dole v Bílině (VMG)
    Nálezy velkých krystalů v České republice
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Nálezy z pískovcových převisů a otázka degradace krajiny v mladším pravěku v širších souvislostech
    Nálezy zeolitů u obce Žežice, sv. od Ústí nad Labem
    Nálezy zkamenělých dřev ve světě
    Nálezy železnaté hmoty u Staré Říše
    Některé nové mineralogické nálezy v sedimentech Kadaňska
    Některé nové nálezy inoceramové fauny v oblasti Českého ráje
    Některé nové nálezy z lomu Dřínová u Předklášteří
    Některé zajímavé nálezy nerostů v pegmatitech České republiky
    Neolitické nálezy a ich petrografická charakteristika z Bratislavy-Devínskej Novej Vsi
    New finds of trace fossils from the Bohdalec and Králův Dvůr Formations (Late Ordovician, Barrandian area, Czech Republic). Nové nálezy ichnofossilií z bohdaleckého a králodvorského souvrství (svrchní ordovik, Barrandien)
    Nové fytopalontologické nálezy v permu boskovické pánve u Veverské Bítýšky
    Nové mineralogické nálezy na Sn-W ložisku Cínovec v Krušných horách (Česká republika)
    Nové mineralogické nálezy v oblasti Dolů Nástup Tušimice
    Nové mineralogické nálezy v okolí Vyššího Brodu
    Nové mineralogické nálezy z Lipové na Ústecku
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové nálezy a revize sekundárních minerálů Příbramska
    Nové nálezy aglutinovaných foraminifer v ordoviku Barrandienu (12-33 Plzeň, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun)
    Nové nálezy agnostidních trilobitů z ordoviku hlavního města Prahy
    Nové nálezy akumulací organických zbytků v koněpruských vápencích (spodní devon, Barrandien, Česká republika) : (12-41 Beroun)
    Nové nálezy aluminitu, Al2(SO4) (OH)4 . 7 H2O v ČSR
    Nové nálezy ametystu v oblasti Horní Halže
    Nové nálezy druhotných minerálů v ČSR
    Nové nálezy dutinových nerostů při těžbě neovulkanitů Mariánského vrchu v Ústí nad Labem (02-41 Ústí nad Labem)
    Nové nálezy foraminifer v cenomanu okolí Loun
    Nové nálezy fosilních kostí ze Znojemska (Sirenia a Equidae)
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy historických rudních revírů ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy hranců v oblasti Českomoravské vrchoviny
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu : (03-41 Semily)
    Nové nálezy ichnofosilií z paleozoických fylitů od Železného Brodu
    Nové nálezy ilmenitu na Pacovsku
    Nové nálezy ilmenitu na Prachaticku
    Nové nálezy jašteríc (Sauria, Lacertidae) z neogénnych sedimentov Slovenska a Českej republiky
    Nové nálezy karbonské flóry v exotických blocích v řece Bečvě u Choryně na Moravě
    Nové nálezy křídových hornin v Koněpruské oblasti a Petrbokovo "stádium Koukolové hory"
    Nové nálezy malých savců z krasových dutin Červeného lomu u Suchomast
    Nové nálezy měkkýšů v nesvačilském souvrství (24-43 Šlapanice, 34-21 Hustopeče)
    Nové nálezy milleritu na dole Staříč v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálov nióbu, tantalu a titánu v tatrickom kryštaliniku Západných Karpát
    Nové nálezy minerálů crandallitové skupiny na Sn-W ložisku Krásno u Horního Slavkova
    Nové nálezy minerálů s obsahem chromu na Vernířovicku
    Nové nálezy minerálů v mramorech Sušicka a Horažďovicka
    Nové nálezy minerálů v oblasti severočeské pánve
    Nové nálezy minerálů v oblasti západní Moravy
    Nové nálezy minerálů v okolí Velké Bíteše
    Nové nálezy minerálů v ostravsko-karvinském revíru
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Nové nálezy minerálů z Krupky
    Nové nálezy miocenních měkkýšů v podloží příkrovů vnějších Karpat u Frenštátu pod Radhoštěm (25-23, Frenštát pod Radhoštěm)
    Nové nálezy na Náměšťsku
    Nové nálezy na pegmatitové žíle Maršíkov II u Velkých Losin
    Nové nálezy nerostů na odvalech šachet Řimbaba a Lill
    Nové nálezy nerostů v kamenolomu Těškov u Rokycan
    Nové nálezy nerostů v Krkonoších (Medvědín, Rýchory, Strážné)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku (02-21 Dolní Poustevna, 02-22 Varnsdorf, 02-24 Nový Bor)
    Nové nálezy nordických hornin ve Šluknovském výběžku
    Nové nálezy opálů na Náměšťsku
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě (12-22 Mělník, 12-24 Praha, 13-14 Nymburk, 13-32 Kolín)
    Nové nálezy rudistů v české svrchní křídě
    Nové nálezy rutilu a vltavínu u Týna nad Vltavou a Protivína
    Nové nálezy sekundárních minerálů v kutnohorském rudním revíru: valentinit a brochantit z gruntecko-hloušeckého pásma, kaňkit z turkaňského pásma
    Nové nálezy selenidů a telluridů na uranových ložiscích Zadní Chodov a Vítkov II (z. Čechy)
    Nové nálezy serpulidních červů (Serpulidae) z lokality Kaňk - Na Vrších u Kutné Hory
    Nové nálezy serpulidních červů z lokality Velim-Skalka : 13-32 Kolín
    Nové nálezy spodnokřídových rostlin v těšínsko-hradišťském souvrství západních Karpat na severní Moravě
    Nové nálezy stop tetrapodů ve svrchnokarbonských sedimentech vnitrosudetské pánve
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové nálezy supergenních minerálů na rudním ložisku Horní Rokytnice v Krkonoších
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy supergenních minerálů v horninách spodního karbonu (kulmu) v okolí Olomouce
    Nové nálezy trilobitů ve spodním karbonu nízkého Jeseníku
    Nové nálezy ušlechtilých odrůd opálu na jihozápadní Moravě
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře (03-42 Trutnov)
    Nové nálezy v lomu Hřebínek u Babí jižně od Žacléře
    Nové nálezy v lomu Vyšný u Českého Krumlova
    Nové nálezy v pegmatitech na Třebíčsku v posledních letech
    Nové nálezy vltavínů na Bechyňsku
    Nové nálezy vltavínů u Horusic
    Nové nálezy vzácných turmalínů z pegmatitů Čech a Moravy
    Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic
    Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic
    Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L.
    Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice
    Nové paleontologické nálezy v terciérních intravulkanických sedimentech Českého středohoří : 02-23 Děčín, 02-41 Ústí nad Labem
    Nové paleontologické nálezy z veselského obzoru podkrkonošské pánve (03-34 Sobotka)
    Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku
    Novšie nálezy zvyškov Palaeoloxodon antiquus (Falconer et Cautley, 1847)a Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1807) (Proboscidea,Mammalia)od Malých Levár
    Nový pohled na nálezy nejstarších buněk
    Ojedinělé nálezy rutilů na jihočeských vltavínových lokalitách
    Osteologické nálezy v jeskyních
    Osteologické nálezy ve štěrkovně CEMEX Zaječí
    Osteologické nálezy z Axamitovy brány 1984
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Paleobotanické nálezy ve vrtech PMK v karpatské předhlubni na Moravě (24-34 Ivančice, 34-12 Pohořelice)
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Paleontologické nálezy
    Paleontologické nálezy
    Paleontologické nálezy v metamorfovaném devonu centrální části Hrubého Jeseníku
    Poslední nálezy nerostů na dole Paskov
    Pozoruhodné nálezy stroncianitu, ropy a asfaltu
    Prostředí sedimentace lubenské sloje a nové fytopaleontologické nálezy v lomu společnosti RAKO a.s. u Lubné u Rakovníka (karbon, kladensko-rakovnická pánev)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Rostlinné nálezy z permokarbonu mezi Starou Pakou a Novou Vsí nad Popelkou
    Rudní lokality na Českomoravské vrchovině s nálezy hornických nástrojů
    Smrkovec - nové nálezy nerostů na lokalitě s bohatou asociací Bi-minerálů
    Současné nálezy flóry a fauny na některých méně známých a nových paleontologických likalitách terciéru ve východní části Českého středohoří
    Současné nálezy flóry a fauny na některých známých a nových paleontologických lokalitách terciéru ve střední a západní části Českého středohoří
    Těžba karbonátů s ohledem na paleontologické nálezy
    Využití zbytkových zásob v rámci likvidace Dolu Jan Šverma v Žacléři : paleontologické nálezy, zajištění důlních děl, rekultivace vytěžených lomů. III. část
    Významné nálezy zkamenělých dřev v oblasti SZ a S Čech od 16. století po současnost a jejich muzejní využití
    Za araukarity do Podkrkonoší, nálezy poblíž Třebihoště a Bílé Třemešné
    Zajímavé nálezy křišťálů v Libodřicích u Kolína
    Zajímavé nálezy nerostů v České republice a na Slovensku
    Zajímavé nálezy vltavínů a doprovodných minerálů na moravských vltavínových nalezištích - Čučice
    Zajímavé nálezy zlata v jílovském revíru
    Ztráty a nálezy v přírodě tišnovského Podhorácka
    Zvířecí osteologické nálezy z jeskyně č. 16 (Moravský kras)