Record details

Title keyword
    Náměstí
Monograph
    Geofyzikální průzkum pro inženýrskogeologické účely na lokalitě Uhříněves - Nové náměstí
    Nová vize srdce Prahy: Plánovací víkend pro Václavské náměstí
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, geofyzikální průzkum
    Ústí nad Labem - Mírové náměstí, sanace sklepních prostor
Article
    Aplikace využití geologických aspektů v archeologii na příkladu vývoje prostředí Náměstí Svobody v Brně
    Geneze kvartérních sedimentů v prostoru náměstí Svobody v Brně (24-32 Brno)
    Petroarcheologické zhodnocení kamenného stavebního materiálu odkrytého při výstavbě kostela na náměstí T.G. Masaryka v Břeclavi
    Stratigrafie pleistocenních sedimentů na Dominikánském náměstí v Brně (24-34 Ivančice)
    Václavské náměstí - jeho historie a genius loci
    Václavské náměstí - střed Prahy - střed Evropy