Record details

Title keyword
    Náplavú
Article
    Almandin z náplavu od Lanškrouna
    Bismutové minerály v křemenném valounu se zlatem z náplavů Otavy u Annína (Šumava)
    Kyanit z fosilních náplavů od Kozohlod
    Některé zajímavé doprovodné minerály zlata z náplavů u Kestřan na Otavě
    Těžké minerály aluviálních náplavů Sedlovského potoka na Kolínsku (13-32 Kolín)
    Těžké minerály z potočních náplavů v Železných horách
    Únosnost popelových náplavú
    Zajímavé nerosty z granátových náplavů v Podkrkonoší
    Zlato z náplavů Opavy u Vrbna pod Pradědem