Record details

Title keyword
    Národní
Monograph
    3. národní speleologický kongres
    3. národní speleologický kongres : rozšířená abstrakta
    3. národní speleologický kongres. Rozšířená abstrakta
    6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96
    12. národní hydrogeologický kongres
    Hodnocení stavu a dynamiky vývoje geobiocenóz v Národní přírodní rezervaci Praděd
    Hranická propast, průvodce národní přírodní rezervací Hůrka s nejhlubší českou propastí
    Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO
    Koncepce a rozvoj národní geologické mapové databáze v návaznosti na evropské a globální datové infrastruktury
    Krkonošský národní park
    Národní geovědní bibliografie
    Národní muzeum Praha - Průvodce: Přírodovědecké muzeum
    Národní přírodní rezervace Labský kaňon (studie o geologické stavbě, litologickém vývoji, geomorfologii, přírodní erozi a erozi ovlivněné člověkem, s doporučeními k omezení eroze dané turismem a horolezeckou činností
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Odborné sledování geomechanické stability a seizmického zatížení národní kulturní památky Důl Jeroným v Čisté, Karlovarský kraj
    Praha kamenná. Národní muzeum, Praha 1996, 287 stran
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
    Studium a hodnocení vývoje říční sítě v Národní přírodní rezervaci Ramena řeky Moravy od Hynkovského jezu po ústí Cholinky
    XII. národní hydrogeologický kongres
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské stavby
    XII. národní hydrogeologický kongres - sborník
    XII. národní hydrogeologický kongres "Podzemní voda jako cenný přírodní zdroj, hlavní médium přenosu látek a důležitý aspekt inženýrské výstavby"
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2008
    Zpráva o řešení projektu VaV SPII 4h3/22/07 Národní geovědní bibliografie v roce 2009
Article
    Česká národní skupina IAEG
    Dva nové národní parky
    Efektivnost využití báňskohistorického výzkumu pro národní hospodářství
    Krkonošský národní park
    Mineralogická sbírka prof. Františka Pošepného a Národní muzeum
    Národní cena do Zlatých hor
    Národní geologická mapová databáze
    Národní geovědní bibliografie GeoLib
    Národní kulturní památka Důl Michal, Ostrava-Michálkovice
    Národní park Banff
    Národní park Canaima
    Národní park Canaima ve Venezuele
    Národní park České Švýcarsko
    Národní park Fiordland
    Národní park Hinchinbrook Island
    Národní park Mount Everest
    Národní park Petrified Forest v Arizoně - světoznámá lokalita zkřemenělých dřev
    Národní park Podyjí
    Národní park Podyjí ve světle vývoje v postglaciálu
    Národní park Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer
    Národní park Šumava
    Národní park "Zkamenělý les" v Arizoně
    Národní parky Bryce a Zion
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii
    Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam pro českou geologii
    Národní přírodní památka Chýnovská jeskyně
    Národní přírodní rezervace Králický Sněžník
    Národní speleologický kongres FFS v Orthez 1994
    Návrh na rozšíření chráněné oblasti Národní přírodní památky Čertova zeď v severních Čechách (Český Dub-Osečná) a vytvoření chráněné oblasti Velká Čertova zeď
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Propad v objektu Ministerstva národní obrany v Praze
    Propočet nákladů národní práce na těžbu a úpravu uhlí v dolech Ostravsko-karvinského revíru pro období let 1991-1995
    První celostátní zasedání národní sekce Evropské asociace pro ochranu geologického dědictví ProGEO
    Přeshraniční národní park Kgalagadi
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsich-Böhmische Schweiz). Část II
    Připravovaný bilaterální národní park Česko-Saské Švýcarsko (Sächsisch-Böhmische Schweiz). Část 1.
    Přírodní rezervace a národní parky Černé Hory
    Rozvoj podnikového GIS - budování národní geologické mapové databáze v ČGS
    Seismologie a životní prostředí. (Národní konference seismologů)
    Stavební kámen národní kulturní památky Přemyslovský palác v Olomouci
    Tvorba národní geologické mapové databáze ČR
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Tvorba národní informační geologické vrstvy
    Vulkanický národní park Lassen
    Výsledky 1. etapy národní inventarizace kontaminovaných míst
    Vývoj poklesové zóny na stanici metra Národní třída a její výpočet
    Význam osobnosti prof. K. Vrby pro Národní muzeum
    Zeolity a Národní muzeum
    Zur Geologie des Nationalparks Boehmerwald - Národní park Šumava
    Zvětrávací a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
    Zvětrávání a gravitační tvary kaňonu Dyje (Národní park Podyjí)
Serial
    Národní 3 : revue Akademie věd ČR pro vědu a umění
    Národní klimatický program České republiky