Record details

Title keyword
    Nýřany
Monograph
    Hydrogeologická mapa ČR 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
    Mapa ložiskové ochrany - Plzeňský kraj; list Nýřany 11-44, 1:50000
    Mapa poddolovaných území - Plzeňský kraj;list Nýřany 11-44, 1 : 50 000
    mapa radonového rizika z geologického podloží, list 1144 Nýřany
    Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 11-44 Nýřany
    Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany
    Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami , list Nýřany 11-444
Article
    Before the Rotliegendes - the Nýřany tetrapod fauna
    Carboniferous megaspores and their hypothetical parent plants from the Nýřany Member (Westphalian D - Cantabrian) of the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Dissorophoid Amphibians from the Upper Carboniferous of Nýřany
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Facies and architectural analysis of fluvial deposits of the Nýřany Member and the Týnec Formation (Westphalian D - Barruelian) in the Kladno-Rakovník and Pilsen basins
    Facies and architectural analysis of low-sinuosity fluvial deposits of the Nýřany Member (Westphalian D-Cantabrian), Kralupy area, Kladno-Rakovník Basin
    Geologická dokumentace a účelové ekogeologické mapy ropovodu Ingolstadt-Kralupy nad Vltavou (11-42 Manětín, 11-43 Bor, 11-44 Nýřany, 12-12 Louny, 12-13 Jesenice, 12-14 Rakovník, 12-21 Kralupy n. Vltavou, 12-31 Plasy, 21-12 Rozvadov, 21-21 Bělá n. Radbuzou)
    Heavy minerals of Tertiary and Carboniferous sediments on the map sheet 11-444 Nýřany
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Inženýrskogeologické hodnocení terciérních a kvartérních sedimentů na listu Nýřany
    Landscape gradients and patchiness in riparian vegetation on a Middle Pennsylvanian braided-river plain prone to flood disturbance (Nýřany Member, Central and Western Bohemian Basin, Czech Republic)
    Litologicko-genetické komplexy (rajóny) skalních a poloskalních hornin na listu Nýřany (11-44 Nýřany)
    Megaflora of tuffaceous interbeds in coal seams of the Nýřany Member (Westphalian D) at the Dobré štěstí Mine in the Plzeň Basin (Czech Republic)
    Palynology of the Nýřany Member (Westphalian D) in the Mšeno Basin
    Příspěvek k poznání fauny a flóry nýřanského souslojí (astur) na nové lokalitě Pankrác u Nýřan : 11-44 Nýřany
    Sedimentology of the Fluvial Deposits of the Nýřany Member, Kladno-Rakovník Basin, Central Bohemia
    Strukturně-tektonická stavba jižní části plzeňské pánve (11-44 Nýřany, 21-22 Holýšov)
    Těžké minerály z terciérních a karbonských sedimentů na listu 11-444 Nýřany (11-44 Nýřany)
    Upomínková výtěžková medaile na stříbrné a olověné doly u obce Kšice z roku 1871 : 11-44 Nýřany
    Západočeské terciérní relikty - stratigrafie a paleoenvironment (11-444 Nýřany)