Record details

Title keyword
    Němčičky
Article
    Litologická charakteristika spodno- až svrchnokarbonského klastického komplexu ve vrtu Němčičky 5
    New findings on the deep structure of the southeastern slopes of the Bohemian Massif ("southern section"- Němčičky block)