Record details

Title keyword
    Nm
Article
    Dr. Jiří Litochleb, přednosta min.-petr. odd. NM v Praze - padesátiletý
    Evaluation of portable Raman spectrometer with 1064 nm excitation for geological and forensic applications
    Křišťál v mineralogických sbírkách NM v Praze
    Morfostrukturní charakteristika Žďárských vrchů (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár n.S., 24-11 Nové Město n.M.)
    Přehled publikovaných přednášek mineralogicko-petrologického oddělení NM za období 1962-1988
    Výzkum subfosilních půd v sériích nivních uloženin na jižní Moravě (24-32 Brno, 34-13 Znojmo, 35-11 Veselí n.M., 35-12 Strání)
    Z historie mineralogicko-petrologického oddělení NM (do roku 1976)