Record details

Title keyword
    Naftových
Article
    Co přinesla revise mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden
    Co přinesla revize mělkých naftových vrtů Cf-600 Drnholec-5 a 7 pro řešení problému hranice karpat/spodní baden? : 34-12 Pohořelice
    Některé poznatky ze služební cesty do Kanady (návštěva střediska těžby naftových písků)
    Nové poznatky o vzniku naftových ložisek a jejich aplikace na oblast karpatského flyše v Československu
    Odlišení poloh černého uhlí v ropařských vrtech Moravských naftových dolů podle karotáže
    Problematika karotážních měření a její interpretace v naftových vrtech v ČSSR
    Utrácení odpadních vod a výplachů do naftových vrtů určených k likvidaci
    Venezuela - Jemen - Angola: některé z naftových velmocí
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky