Record details

Title keyword
    Naleziště
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Světová naleziště drahých amenů
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů
Article
    200 let vesuvianu a jeho naleziště na Moravě a ve Slezsku
    Alpská parageneze - klasifikace, typy a naleziště v České republice
    Bílina-Hradiště, klasické naleziště "cimolitu" a "anauxitu"
    Budeč - naleziště citrínů a ametystů
    Chessy ve Francii - světoznámé naleziště azuritu
    Chráněná a k ochraně navržená paleontologocká naleziště Rokycanska
    Česká naleziště surovin na výrobu kamenných štípaných artefaktů v pravěku
    Český achát - jeho naleziště
    Dobývání a řezba drahých kamenů z naleziště u Ciboušova ve středověku
    "Granátovka" u Petrova nad Desnou - klasické naleziště granátického svoru v Hrubém Jeseníku
    Habachtal - historické naleziště smaragdů
    Historická naleziště českého granátu na Kolínsku
    Historické naleziště křemene-křišťálu ve vápencovém lomu v Nové Vsi u Třebíče
    Hončova hůrka u Příbora - zajímavé naleziště chalcedonů-achátů
    Knappenwand v Untersulzbachtalu - známé naleziště epidotů
    Kožušná u Štětínova - významné naleziště zeolitů v sobotínském amfibolitovém masivu
    Lom Ehrlich v Žulové - pozoruhodné naleziště v Žulovském masívu
    Malá jizerská louka, klasické naleziště drahokamové asociace
    Měděnec - významné mineralogické naleziště Krušných hor
    Mežica ve Slovinsku - světoznámé naleziště wulfenitu
    Mineralogická naleziště zeolitů v Železných horách
    Naleziště ametystů a jaspisů u Ciboušova a jeho vztah k tektonice Krušných hor
    Naleziště chondroditu v mramorech v Sokolí u Třebíče
    Naleziště českého granátu-pyropu v Podkrkonoší
    Naleziště drahých kamenů v Krušných horách
    Naleziště Hrušky - 30. výročí objevení
    Naleziště jantaru v ČR
    Naleziště křemene u Třebíče v minulosti dávné i nedávné
    Naleziště minerálů na severní Moravě a ve Slezsku opomíjená sběrateli (II) - Zadní Hutisko
    Naleziště moravských vltavínů
    Naleziště největších topasů
    Naleziště prehnitu a zeolitů pod Templštejnem u Jamolic
    Naleziště rutilu Zvěrotice a Dobrá Voda u Soběslavi
    Naleziště vltavínů Oslavany-Na lužích
    Naleziště vltavínů u Rybníků a Moravského Krumlova
    Naleziště zemního plynu Nový Přerov - Alt Prerau
    Naleziště zkamenělých stromů u Slaného
    Některé poznatky o teplotních poměrech naleziště plynu Závod - mesozoikum
    Nové naleziště geod u Vedrovic
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Oslavany - dnes již ověřené naleziště vltavínů
    Ostrov Zabarjad v Rudém moři - světoznámé naleziště olivínu
    Paleontologická naleziště v brdském kambriu: nutnost ochrany
    Paleontologické křídové naleziště Radovesice u Bíliny
    Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
    Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu
    Sankt Egidien - neobvyklé naleziště achátů
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Sobotín-Pfarrerb : klasické naleziště epidotu na žilách alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Študlov - významné naleziště jantaru na Moravě
    Topaz - světová naleziště a přehled a jejich zastoupení v drahokamové kolekci Národního muzea v Praze
    Uranové minerály České republiky a jejich naleziště
    Valdíkov u Třebíče, naleziště barevných odrůd křemene
    Vladislav - méně známé naleziště křemenných žil s ametysty
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vlčí hora u Černošína - klasické naleziště augitu, amfibolu a olivínu
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Výroční exkurze francouzské Asociace geologů permu na významné paleontologické naleziště
    Vyšehořovice u Českého Brodu : světově proslulé naleziště křídové flóry
    Významná paleontologická naleziště
    Zamyšlení nad pojmy lokalita a naleziště vltavínů
    Zanikající paleobotanické naleziště v Praze-Hloubětíně
    Známé alpské naleziště minerálů Lengenbach