Record details

Title keyword
    Napěťodeformačních
Article
    Počáteční projevy porušování stability horninového masívu vlivem napěťodeformačních změn