Record details

Title keyword
    Napjatosti
Monograph
    Závěrečná zpráva o řešení grantového projektu č.105/95/0473 Plynopropustnost sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
Article
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Faktory ovlivňující vznik akustických emisí za jednoosého a trojosého stavu napjatosti
    Hornina jako porézní prostředí: Plynopropustnost za trojosého stavu napjatosti
    K možnostem průběžného zjišťování projevů napjatosti horninového masívu v kamenouhelných dolech
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření plynopropustnosti sedimentárních hornin za trojosého stavu napjatosti
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Měření tenzoru napjatosti horninového masivu pomocí kuželové sondy
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Metody měření plynopropustnosti za trojosého stavu napjatosti
    Možnosti využití chromatografického analyzátoru hélia a vodíku při prognóze projevu napjatosti masivu v plynujících uhelných dolech
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Plynopropustnost karbonských sedimentů hornoslezské pánve za trojosého stavu napjatosti
    Prognózy vývoje napjatosti, deformací a stability hornin na modelech při výstavbě tunelů
    Přetvárné vlastnosti hornin za mezí elasticity při cyklickém zatěžování v trojossém stavu napjatosti
    Racionalizace a unifikace metod zjišťování napjatosti horninových masívů
    Seismický výzkum zón napjatosti a porušenosti uhelných slojí v otřesových oblastech
    Studium napjatosti horninového masívu v otřesové oblasti
    Tenzometrická sonda pro stanovení napjatosti hornin - její princip a využití
    Určení změn napjatosti horninového masivu metodou kombinovaného modelování
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti
    Změny přetvárných vlastností hornin v průběhu zatěžování za jednoosého a trojosého stavu napjatosti