Record details

Title keyword
    Narození
Monograph
    Česká geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby a 100. výročí narození Prof. Koutka
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí - seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí: seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí. Seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
    Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše
    Gustav Carl Laube: sborník k 150. výročí narození
    Jubilejní sborník přednášek k 90. výročí založení Stolice geodézie a důlního měřictví, k 110. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Františka Čechury, DrSc., k 90. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont Karla Neseta, DrSc
    Sborník jubilejní vědecké konference ke 100. výročí narození Prof.Ing.Dr.mont. Aloise Římana, DrSc
    Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc.
    Seminář k 75. výročí narození Prof.RNDr. Bohuslava Růžičky, CSc. Sborník referátů
    Seminář konaný k uctění památky prof. J. Bauera a na počest 110. výročí narození prof. A. Ondřeje
Article
    80. výročí narození akademika V. V. Mennera
    100 let od narození profesora Josefa Vachtla
    120 let od narození a 50 let od úmrtí významného moravského sběratele nerostů Gustava Švancary (1883-1953)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    120. výročí narození doc. dr. Felixe Cornu (1882-1909)
    125 let od narození prof. Vojtěcha Rosického
    130 let od narození akademika Josefa Kratochvíla
    140 let od narození Josefa Klvani
    150 let od narození českého mineraloga prof. Karla Vrby (10.11.1845)
    150 let od narození PhDr. Augustina Krejčího
    150 let od narození významného moravského mineraloga, prof. Dr. Františka Dvorského
    150. výročí narození mineraloga a petrografa profesora Antona Pelikana (*1861 Vídeň; +1918 Praha)
    150. výročí narození slavného českého přírodovědce [Antonína Friče]
    160 let od narození Františka Šafránka
    160 let od narození Jana Vratislava Želízka
    190 let od narození Julia Schröckingera
    220. výročí narození Johanna Antona Stolze - geologa, lékaře a filantropa
    František Pošepný a geochemie : k 150. výročí narození
    Ing. Adolf Malecha, CSc. 80 let od jeho narození
    Johann Anton Stolz. 220 let od narození geologa, lékaře a filantropa (11.6.1778-17.8.1855)
    K 70. výročí narození montánního archeologa PhDr. Jaroslava Kudrnáče, CSc.
    K stému výročí narození akademika A. E. Fresmana
    K stému výročí narození Dr. Josefa Soukupa
    K stému výročí narození Jaroslava Kokty
    Karel Hinterlechner a Radim Kettner : k 110 výročí narození Radima Kettnera
    Mineralog a petrograf František Němec - stoleté výročí narození
    Oslavy 160. výročí narození Františka Pošepného se konaly v Českém geologickém ústavu
    Prof. dr. Josef Sekanina, DrSc. - sto let od narození významného mineraloga
    Prof. RNDr. Josef Augusta, DrSc. - život a dílo. Vzpomínka ke 100. výročí narození
    Prof. RNDr. Karel Zapletal - život a dílo, vzpomínka ke 100. výročí narození
    RNDr. Antonín Zbyšek Hnízdo 100 let od jeho narození
    RNDr. Tomáš Kruťa, CSc. - 100 let od jeho narození : jak jsem jej poznal v muzeu i při putování v jesenickém terénu (několik glos o událostech a okolnostech, na které jsem ještě nezapomněl)
    Spessartinové granáty v granitických pegmatitech České republiky : ke 100. výročí narození J. Kokty
    Sto let od narození Jiřího Čermáka
    Sto let od narození Ladislava Čepka, jednoho z ředitelů geologického ústavu
    Sto let od narození Otakara Matouška
    Sto let od narození Radima Kettnera (1891-1967)
    Sto let od narození RNDr. Tomáše Kruti, CSc.
    Sto let od narození univ. prof. Dr. Karla Zapletala
    Sto let od narození význačného geologa Radima Kettnera
    Sto padesát let od narození Jana Nepomuka Woldřicha
    K 150. výročí narození Emanuela Bořického
    140. výročí narození MUDr. a RNDr. h. c. Mořice Remeše (21.7.1867 - 19.7.1959)
    Význam českého montanisty (510 let od narození Jiřího Bauera-Agricoly)
    Vzpomínkové akce ke 150. výročí narození Gustava C. Laubeho
    Vzpomínky na RNDr. Karla Tučka, CSc. : ke stému výročí narození
    Zdeněk Burian - život a dílo : vzpomínka ke 100. výročí narození