Record details

Title keyword
    Neodvodněné
Article
    Hloubení úvodních důlních děl dolu President Masaryk v severočeském revíru přes neodvodněné kuřavky