Record details

Title keyword
    Nerostného
Article
    Geomechanické rozbory ve světle jejich nerostného složení
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství
    Ochrana nerostného bohatství
    Pespektivy nerostného bohatství Austrálie
    Surovinová politika a využívání nerostného bohatství
    Úloha Geofondu ČR při ochraně nerostného bohatství
    Vliv nerostného složení křídových křemenných pískovců na fyzikálně-mechanické vlastnosti
    Využití nerostného bohatství Číny
    Využívání tuzemského nerostného bohatství - jeden ze základních předpokladů konkurenceschopnosti ČR
    Význam nerostného složení jílů SHR pro prognózu jejich rozpojitelnosti
    Základní principy novely horního zákona č.44/1988 o ochraně a využívání nerostného bohatství (horní zákon)
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP