Record details

Title keyword
    Nerudních
Monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin
    Současnost a perspektiva těžby a úpravy nerudních surovin 3
    Zpracování dat DPZ a komplexní geografický informační systém sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušené těžbou a úpravou hnědého uhlí a nerudních surovin
Article
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Bilance zásob výhradních ložisek nerudních surovin
    Ceny nerudních surovin v letech 1980-1983
    Ekologické aspekty těžby nerudních surovin
    Ložiska nerudních surovin severozápadních Čech
    Metodika ochrany nerudních surovin a některé problémy s jejím uplatňováním
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí
    Nové směry ve spotřebě a úpravnictví nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin
    Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000
    Projekt VaV Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin
    Trendy světové těžby nerudních surovin těžených v současné době v České republice
    Trendy vývoje světové těžby základních nerudních nerostných surovin
    Úloha vědy na zvýšení kvality používaných silikátových surovin a využití netradičních nerudních surovin
    Výsledky Programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky programu rozvoje surovinové základny ČR v oblasti nerudních surovin
    Výsledky projektu "Stupeň postižení a obnova základních funkcí horninového prostředí sokolovsko-karlovarské sídelní aglomerace narušených těžbou a úpravou palivoenergetických a nerudních surovin" po druhém roce řešení : 11-21 Karlovy Vary, 11-14 Cheb, 11-23 Sokolov, 11-12 Kraslice
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Vývoj cen vybraných nerudních surovin na světovém trhu
    Výzkum nerudních a netradičních surovin
    Výzkum nerudních surovin a hnědého uhlí v ÚÚG Praha v letech 1966-1980
    Výzkum nerudních surovin