Record details

Title keyword
    Nižná
Article
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 1:Mineral and Chemical Composition
    Black "Shales" of the Nižná Slaná Deposit.Part 2:Trace Elements
    Hypergenná mineralizácia lokality Nižná Myšl'a
    Inovace úpravy sideritových rud v závodech Rudňany a Nižná Slaná
    Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná
    Zaťaženie bane Nižná Slaná rozpadovými produktami radónu