Record details

Title keyword
    Nikaragua
Monograph
    Geologická mapa oblasti Sébaco, centrální Nikaragua
    Geologická mapa okolí Jinotegy (Nikaragua) 1:50 0000
    Geologická mapa okolí Ocotalu (Nikaragua) 1 : 50 000
    Geologická mapa okolí Somota (Nikaragua) 1:50 000
    Geologická studie přírodních nebezpečí v oblasti Matagalpa, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Jalapa, Nueva Segovia, Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v oblasti Estelí, Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Jinotega, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Sebaco, střední Nikaragua
    Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua
    Geomorfologická mapa (Santa Lucia, Nikaragua)
    Mapa náchylnosti území k nebezpečným přírodním procesům (Santa Lucia, Nikaragua)
    Výzkum přírodních rizik v oblasti Santa Lucia-Boaco, Nikaragua
Article
    Geologická stavba sebacké deprese a jejího okolí, střední Nikaragua
    Geologická stavba vulkanické struktury Santa Lucia (centrální Nikaragua)
    Kvartér v okolí Jalapy (severní Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Kvartérní sedimenty v okolí Somota (Nikaragua)
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Granady (Nikaragua)
    Nevulkanické kvartérní sedimenty v oblasti Masayi a Granady (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leónu (Nikaragua)
    Praktické závěry ke geologické zranitelnosti Managuy (Nikaragua)
    Subfosilní a fosilní půdy oblasti Masayi a Granady (Nikaragua) Výsledky geologických výzkumů v oblasti přírodní památky "Osypané břehy" v roce 1998
    Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
    Vulkanogenní edafoidy západně od Malpaisillo (Nikaragua)
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leonu (Nikaragua)
    Vulkanogenní edaphoidy v okolí Leónu (Nikaragua)
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Vývoj reliéfu stratovulkánu Casita, Nikaragua
    Výzkum nevulkanických kvartérních sedimentů, subfosilních a fosilních půd v okolí Managui (Nikaragua)