Record details

Title keyword
    Nitru
Article
    Chráněná území ve světle své krajinné historie. Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Nízké Tatry - horský biokoridor v nitru Západních Karpat
    Šíření střižných vln v nehomogenním slabě anizotropním zemském nitru