Record details

Title keyword
    Nivy
Monograph
    Ekosystémové služby říční nivy
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou
Article
    Aluviální sedimenty nivy říčky Ryšávky v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Bývalá hornická oblast z pohledu analýzy změn krajinných prvků - úsek říčního kilometru 17,5 až 22 údolní nivy řeky Odry
    Dynamika vývoje labské nivy u Staré Boleslavi (Dynamism of the Labe River floodplain development near Stará Boleslav)
    Geofyzikální možnosti studia nivy
    Geologická stavba a vývoj říční nivy Doubravy
    Hodnocení ekologické stability nivy Labe v pozdním glaciálu a holocénu (pylová analýza)
    Hodnocení morfometrických parametrů nivy, vymezení nivy v GISu a využití příčných profilů
    Holocénní vývoj nivy Dudváhu (lokalita Štúrová, Žitný ostrov, Slovensko)
    Křik nivy lahovické
    Kvartérně - geologický výzkum a vývoj údolní nivy v přírodním parku 'Niva Dyje' mezi Břeclaví a Lednicí
    Kvartérně-geologický výzkum a vývoj údolní nivy v Přírodním parku "Niva Dyje" mezi Břeclaví a Lednicí : 34-23 Břeclav
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského Ostrohu (35-11 Veselí nad Moravou)
    Kvartérní sedimenty nivy Moravy u Uherského ostrohu
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava) : 34-14 Mikulov
    Malakostratigrafie nivy Klentnického potoka u Pavlova (CHKO/BR Pálava)
    Měkkýši svrchní části sedimentů nivy Zákolanského potoka v Otvovicích u Kralup nad Vltavou
    Metodika vymezování údolní nivy v GIS
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Možnosti geofyzikálních, zejména geoelektrických metod při zjišťování geologických poměrů v prostoru údolní nivy
    Naše nivy v proměnách času. I. Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. I., Vznik a vývoj dnešních niv
    Naše nivy v proměnách času. II. Osud niv v dnešní době
    Naše nivy v proměnách času. II., Osud niv v dnešní době
    Potenciál obnovy slanomilné vegetace meliorované nivy dolní Trkmanky
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Povodně a život nivy
    Přírodní park "Niva Dyje" (jižní část) : geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy : 34-23 Břeclav
    Přírodní park Niva Dyje (jižní část): geologie kvartérních sedimentů a vývoj údolní nivy
    Radioaktivní znečištění údolní nivy Ploučnice v bývalém VVP Ralsko : bývalý Vojenský výcvikový prostor Ralsko
    Sledování možnosti vsakování vody do aluvia nivy metodami užité geofyziky
    Transformace údolní nivy za zimní povodně v dubnu 2006 n řece Jihlavě u Ivančic.
    Údolí nivy v hydroekologických mapách
    Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy
    Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem (12-22 Mělník, 12-24 Praha)
    Výsledky výzkumu nivy Labe u Kostelce nad Labem
    Vývoj labské nivy u Staré Boleslavi v minulosti
    Vývoj nástrojů automatického vymezování údolní nivy na základě DMR a jeho aplikace v povodí Opavy
    Vývoj nivy Dudváhu
    Vývoj riečnej nivy Dudváhu na príklade analýzy mäkkýšov (Mollusca) a palynomorf
    Vývoj údolní nivy řeky Odry v ostravské pánvi
    Výzkum nivy horního toku Labe (03-41 Semily, 03-44 Dvůr Králové nad Labem)
    Výzkum nivy horního toku Labe
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín)
    Výzkum nivy řeky Moravy a jeho význam pro studium povodní
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou : 13-11 Benátky nad Jizerou
    Výzkum údolní nivy Jizery v okolí Benátek nad Jizerou (Research of the Jizera River floodplain in the surroundings of Benátky n. Jizerou)
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
Serial
    Vybrané fyzickogeografické aspekty pro revitalizaci nivy Dyje v úseku VD Nové Mlýny - soutok s Moravou