Record details

Title keyword
    Nová
Monograph
    Abstracts. Terra Nova Volume 9. EUG9, European Union of Geosciences
    EUG 9. Symposium 08.4 Trans-European Suture Zone (TESZ) - Phanerozoic Accretion and Evolution of Contrasted Continental Lithosphere. Abstract Supplement No.1. In Terra Nova Volume 9
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Nová Bystřice 33-12, 1 : 50 000
    Mapa poddolovaných území - Jihočeský kraj;list Nová Pec 32-14, 1 : 50 000
    mapa radonového indexu geologického podloží, list 3214 Nová Pec
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 3312 Nová Bystřice
    Nová vize srdce Prahy: Plánovací víkend pro Václavské náměstí
    Orientalia Antiqua Nova. VIII
    PACROFI 8, Program with Abstracts, July 22-25, 2002, Halifax, Nova Scotia, Canada
    Pravěk Nová řada
    Terra Nova
    Terra Nova, Abstract supplement No 1
    Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace
    Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000 32-142 Nová Pec a 32-141 Nové Údolí
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-142 Nová Pec
Article
    30 rokov n.p. Geologický prieskum, Spišská Nová Ves
    Anthropologische Auswertung der Menschlichen Skelette von Nova Ves.
    As v pyritech ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Baconova Nová Atlantida: velmi stará zmínka o speleoterapii
    Bílé Karpaty - nová biosférická rezervace České republiky
    Bílovické souvrství - nová litostratigrafická jednotka pro sarmat vídeňské pánve na Moravě
    Black slates - A source of acid drainage at the Halifax International Airport, Nova Scotia, Canada
    The Calcareous Nannoplankton of Badenian Deposits from the Borehole Devinska Nová Ves-1
    Carpinus Parvifolia (Ettingshausen 1852) comb. nova
    Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devínska Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia)
    Diplodus sp. (Sparidae, Perciformes): a new fossil record of an articulated skeleton from Devinská Nová Ves (Upper Badenian, Vienna Basin, Slovakia)
    Discovery of new fauna of marine and terrestrial vertebrates in Devínska Nová Ves
    Dolní Věstonice II - nová významná kvartérně geologická lokalita
    The fossil Pheasant (Aves: Phasianidae) from the upper Miocene of Devínska Nová Ves (Slovakia)
    Geochemie peraluminických granitů centrálního moldanubického plutonu (23-32 Kamenice nad Lipou, 23-33 Veselí nad Lužnicí, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-43 Telč, 33-11 Třeboň, 33-12 Nová Bystřice, 33-13 České Velenice, 33-21 Slavonice)
    Geochemie řečištních sedimentů v oblasti mezi Lásenicí a Rapšachem (Jindřichohradecko) (23-33 Veselí nad Lužnicí, 33-11 Třeboň, 23-34 Jindřichův Hradec, 33-12 Nová Bystřice)
    Geoetika - nová disciplína : s křestním listem v Příbrami
    Geologové ČGS v Centrální Americe, nová data z vulkanické stratigrafie
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Granity v oblasti trojmezí České republiky, Rakouska a Bavorska : (32-14 Nová Pec)
    Guemassa - nová kyzová ložiska s polymetaly v Maroku
    Henclová - nová lokalita pseudomalachitu v Slovenskej republike
    Hillebrandit z Národního muzea a Nová scéna Národního divadla
    Historie dolování Ag, Pb, Zn rud na ložisku Nová Ves u Rýmařova
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hydrogeologie krasového systému Pramen pod Domášovem - Tetínský vývěr: nová pozorování a data. Žák K., Vysoká H., Bruthans J., Hlaváč J
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášovem-Tetínský vývěr: nová pozorování a data.
    Hydrogeologie krasového systému pramen pod Domášoven - Tetínský vývěr: nová pozorování a data
    Hypotéka Země : skupina expertů varuje před velkou krizí a navrhuje řešení s názvem Nová zelená smlouva
    IBM nabízí nová GIS řešení
    Intergraph nabízí nová řešení pro digitální fotogrammetrii
    Jak funguje nová divočina. [Rozhovor]
    Jerlochovické stěny - nová chráněná lokalita v okresu Nový Jičín (15-34 Bílovec)
    Juno SC Trimble - nová kvalita sběru prostorových dat
    Karl-Hermann Scheumann (*1881 Metz - ?1964 Bad Hersfeld): před 100 lety zazářila petrografická nova na horním toku Ploučnice
    Kojetice - nová lokalita svrchnokřídových epibiontů přisedlých na buližníkových plastech
    Krupka - nová lokalita mixitu
    Kunia priepasť - 203 m. Nová rekordná hĺbka v Slovenskom krase
    Kvalita vody a nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
    Kvartérní morfogeneze labského údolí ve střední části Českého středohoří: nová data z GIS analýz a relativního datování kamenitých akumulací a svahových depresí : (02-41 Ústí nad Labem)
    Lamprofyry Orlica-Śnieżnik Dómu a Kłodzko-Złoty Stok Masivu - nová petrologická, geochemická a petrogenetická data
    Laserová mikrosonda: nová kvalita pro geochronologii
    Linhorka - nová lokalita "kamenných sluncí"
    Locality No.7: Nová Ves near Český Krumlov, a pegmatite dike of the petalite subtype penetrating serpentinite
    Ložiskové poměry Ag, Pb, Zn rud Nová Ves u Rýmařova - Soukenná
    Mapování moldanubického plutonu mezi Slavonicemi a Starým Městem pod Landštejnem a výzkum gaber u Maříže a Korolup (33-12 Nová Bystřice, 33-21 Jemnice)
    Metavolcanics of the Neoproterozoic Jílové Belt, Nová Rabyně near the Slapy Reservoir
    Metodika a nová technika mikropaleontologického výzkumu metamorfik
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devínska Nová Ves-Fissures site (western Slovakia)
    Middle Miocene Plesiodimylus from the Devinska Nova Ves-Fissures site (western Slovakia)
    Mikrofaunistické vyhodnotenie vrtu DNV-1 (Devínska Nová Ves) na základe foraminifer a jeho revízia
    Miocene frog fauna from the locality Devínska Nová Ves - Bonanza
    Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou - nová expozice
    A new late Westphalian fossil marattialean fern from Nova Scotia
    A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
    A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
    A new species of Lepidostrobus from the Early Westphalian of South Joggins, Nova Scotia, Canada
    Nová banícka expozícia v baníckom muzeu v Rožňave
    Nová batymetrická mapování glaciálních jezer na české straně Šumavy
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm
    Nová biostratigrafická a ichnologická pozorování z křídových sedimentů u Frenštátu pod Radhoštěm
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR
    Nová chráněná území přírody v ČSSR ze rok 1985. část 2
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nová ČSN pro přírodní kámen pro kamenické výrobky
    Nová data o mořských hvězdicích (Echinodermata) svrchního cenomanu-spodního turonu české křídové pánve
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy) (12-24 Praha)
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy
    Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy)
    Nová data pro erytrín ze žíly Lukáš (štola Martin) na Krupce (Krušné hory)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území české a polské části žitavské pánve (03-13 Hrádek nad Nisou, 03-11 Bogatynia)
    Nová data pro stáří bazální sedimentace v nejvýchodnější části oherského riftu z území českéa polské části žitavské pánve
    Nová dendrochronologická laboratoř v Mikulčicích
    Nová energetická krajina: vymezení na základě lokalizace vybraných obnovitelných zdrojů (Případová studie Česká republika)
    Nová éra objavovania zeme
    Nová expozice Hornického muzea OKD Ostrava
    Nová fauna z bohdaleckého souvrství v Praze-Vysočanech (12-24 Praha)
    Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech
    Nová fauna z bohdaleckého souvrsví v Praze-Vysočanech
    Nová fauna z dvorecko-prokopských vápenců (spodní devon, stupeň prag) z Prahy-Konvářky
    Nová generace je tu. Bude se bouřit [Rozhovor]
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor (13-41 Čáslav, 13-42 Pardubice)
    Nová geologická dokumentace v oblasti Železných hor
    Nová geomorfologická mapa České republiky 1 : 500 000
    Nová halířská štola
    "Nová" historická tornáda a tromby v českých zemích
    Nová Hornicko-geologická expozice v Kadani
    Nová hospodářská struktura dolů v severočeské hnědouhelné pánvi ve vazbě na misi T.O.J. Gheyselincka
    Nová instituce - Česká inspekce odpadového hospodářství
    Nová interpretace Cu-Mo zrudnění u Videl v Jeseníkách
    Nová interpretace geologických, geotechnických, hydrogeologických a hydrologických bezpečnostních kritérií pro umísťování jaderných zařízení a velmi významných zdrojů ionizujícího záření po havárii v jaderné elektrárně Fukushima-Daiichi
    Nová jeskyně u Svatého Jana pod Skalou - nálezová zpráva
    Nová jeskyně v Krkonoších
    Nová jeskyně ve Velkolomu Čertovy schody-východ
    Nová jeskyně ve východních Krkonoších
    Nová kapitola v historii geologických sbírek Vysoké školy báňské v Ostravě
    Nová klasifikace a nomenklatura skupiny amfibolů
    Nová klasifikace přírodních zdrojů nerostných surovin USA a její srovnání s československou klasifikací
    Nová klasifikace třídy sulfidů nerostného systému podle Huga Strunze
    Nová klasifikace vitrinitu černých uhlí ze slojí limnických pánví České republiky
    Nová koncepce řešení pásem hygienické ochrany povrchových vodních zdrojů
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová litofacie koněpruských vápenců v koněpruském devonu
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita bílých vrstev v Portálové jeskyni v Kavčím lomu (Montánce) u Tetína (nálezová zpráva)
    Nová lokalita brucitu v jižních Čechách
    Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách
    Nová lokalita minerálů hornin těšínitové asociace
    Nová lokalita minerálů u obce Dobkovičky v Českém středohoří
    Nová lokalita minerálů zeolitové skupiny u Klášterce nad Ohří
    Nová lokalita neogenních zkamenělin v Hrušovanech nad Jevišovkou
    Nová lokalita offretitu a cowlesitu Lysá hora u Bělé pod Bezdězem
    Nová lokalita páskovaných železných rud v rulách desenské skupiny silezika (14-244 Karlova Studánka)
    Nová lokalita rudnického obzoru (autun) v mnichovohradišťské pánvi u Proseče pod Ještědem (03-32 Jablonec nad Nisou)
    Nová lokalita rutilu v okrese Tábor
    Nová lokalita s Pb-Zn zrudněním ve Švařci u Štěpánova nad Svratkou
    Nová lokalita stilbitu vo Vysokých Tatrách
    Nová lokalita terciérních zkamenělin u Brna
    Nová lokalita v lomu Plešivec, jeskyně 1813 - Jatka 86
    Nová lokalita vzácného plže Gastrocopta theeli (West.) od Pátku u Loun : 12-12 Louny
    Nová lokalita zeolitů Rollberg u Kunratic u České Kamenice
    Nová lokalita zeolitů u obce Dolní Zálezly v Českém středohoří
    Nová lokalita zimoviště letounů v jeskyni vitošovského krasu
    Nová lokalita Zn-Pb zrudnění u Petrova poblíže Kunštátu na Moravě
    Nová ložiska ropy a zemního plynu Uhřice - oligocén 1 a 2
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Nová metodika rozlišování kolektorských vlastností hornin
    Nová metodika stanovení prognózy plynodajnosti dlouhých děl
    Nová metodika stanovení radonového indexu pozemku
    Nová mikrotermometrie fluidních inkluzí na katedře geologie PřF UP v Olomouci : 24-22 Olomouc
    Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
    Nová odvodňovacia štôlňa v Banskej Štiavnici dosiahla dĺžky 10 km
    Nová prospekčná indícia volfrámovej mineralizácie v Malých Karpatoch (Jablonové, okr. Bratislava - vidiek)
    Nová příležitost v krajině - výsypky hnědouhelných lomů
    Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech
    Nová situace
    Nová skládka v dobývacím postoru SD, a. s. Doly Nástup Tušimice
    Nová skupina tektitů
    Nová speleopotápěčská lokalita v Čechách
    Nova spoznanja o starosti jamskih sedimentov v Sloveniji
    Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech
    Nová technologie úpravy nerudních surovin na dole Měděnec v Krušných horách
    Nová tělesa tercierních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží (02-24 Nový Bor)
    Nová tělesa terciérních vulkanitů na listu 02-242 Dolní Podluží
    Nová teorie vývoje raného vesmíru. Inflanacionární model odstraňuje slabiny velkého třesku
    Nová teorie vývoje vesmíru. Než začal vesmír expandovat
    Nová tvář Velebudické výsypky - Hipodrom
    Nová verze internetové databáze dekoračních a stavebních kamenů České republiky
    Nová Ves u Rýmařova - ložisko olověno-zinkových rud
    Nová významná amonitová lokalita v těšínsko-hradišťském souvrství u Soběšovic (spodní křída vnějších Karpat, 15-44 Karviná)
    Nová zákonná úprava těžebních odpadů
    Nová zvláště chráněná území
    Oligocarpia bellii in situ reproductive spores, and cuticles (fern sphenopterid, Late Pennsylvanian), Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada
    Olivinické gabroidní horniny modanubického (jihočeského) batolitu (32-24 Trhové Sviny, 33-12 Nová Bystřice)
    Ostrožská Nová Ves - nové nálezy
    Parentilidae fam. nov., nová čeleď hyolitů ze středního Kambria
    Petrostrukturní vztahy mezi granitoidy v oblasti Nové Pece (moldanubikum, Šumava) : (32-14 Nová Pec)
    Podrobný geologický a geofyzikální výzkum ringové magnetické struktury v jižní části moldanubického plutonu mezi Novou Bystřicí a Landštejnem (33-121 Nová Bystřice, 33-122 Landštejn)
    Prehľad speleologickej preskúmanosti pracovného územia oblastnej skupiny Slovenskej speleologickej spoločnosti Spišská Nová Ves
    Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    Pyromorfit z ložiska olověno-zinkových rud Nová Ves u Rýmařova
    A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada)
    A reassessment of the taxonomy of Oligocarpia bellii (Late Pennsylvanian, Sydney Coalfield, Nova Scotia, Canada)
    Rokycanská Čilina-Sloupy, nová lokalita v řevnických křemencích libeňského souvrství v jihozápadním křídle pražské pánve (beroun) (12-33 Plzeň)
    The snake fauna of Děvínska Nová Ves (Slovak Republic) in relation to the evolution of snake assemblages of the European Middle Miocene
    Stará strojní jáma 1835 - Hlavní jáma 1863 - Nová jáma 1890 - Antonín Zápotocký 1950 - Lazy 1995
    Stáří andělskohorského souvrství: Nová fakta a jejich možná interpretace. 1, 1. roťník. 1, 1. roťník
    Stáří andělskohorského souvrství: nová fakta a jejich možná interpretace (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Stredná Afrika - nová roponosná provincia
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian zone)
    Structural and petrological relations among granitoids near Nová Pec (Moldanubian Zone, Šumava-Bohemian Forest)
    Studium aktuoekologie jezerních Thecamoeb Šumavy (32-14 Nová Pec, 21-44 Železná Ruda)
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Supergenní minerály na ložisku Pb-Zn rud Nová Ves u Rýmařova
    Svět, Evropa, město - nová situace
    Štúdium morfológie minerálnych vlákien zo závodu Nová Baňa
    Terény pro OB, nová divočina, brownfields
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    Vermiculite in the soil profile at Nová Ves, South-Bohemia
    Vychyľovské súvrstvie - nová litostratigrafická jednotka v magurskom flyši (paleogén Kysúc a Oravy)
    Využití prostoru jako nová veličina procesu tavení skel
    Wollastonit - nová surovina v České republice
    "Zaratit" z Kladna (Česká republika) - revize a nová data
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
Serial
    Lynx. Mammaliologický časopis. Nová série
    Lynx. Nová série
    Přírodovědné práce ústavů ČSAV. Nová série
    Terra Nova