Record details

Title keyword
    Nováckeho
Article
    Banská hydrogeologická mapa nováckeho ložiska, zostavená s ohľadom na ochranu kúpeľov Bojnice
    Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska