Record details

Title keyword
    Novák
Article
    Cretaceous Bryozoa in the work of Otomar P. Novák
    First occurrence of Orthotheca Novák, 1886 (Hyolitha, Early Devonian) in North America
    Foreword to the thematic set on "Granitic pegmatites: mineralogy and evolution (a special issue honoring the 60th birthday of Prof. Milan Novák)"
    Hledání ztraceného ráje. A. V. Novák
    Lovec trilobitů v prvohorních mořích : Otomar Pravoslav Novák, žák a pokračovatel Barrandův
    The Na-amphibole bearing metabasites of W Sudetes: dismembered variscan suture zone in the Bohemian Massif? In: MAEG - 10 Challenges to Chemical Geology. Abstracts. Editors: M. Novák, V. Janoušek, J. Košler
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892) a Berounsko
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    Otomar Pravoslav Novák (1851-1892)
    RNDr. František Novák oslavil šedesátiny
    RNDr. Václav Novák šedesátiletý
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák
    Zemřel mineralog RNDr. František Novák, CSc.