Record details

Title keyword
    Numerické
Monograph
    Programy a algoritmy numerické matematiky 8
Article
    Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Experimentalní a numerické modelování podmáčených svahů
    Fyzikálne a numerické modelovanie drvenia zŕn zemín
    Metody rozložení oblasti pro numerické řešení kontaktních úloh
    MKP na kompozitních sítích. Numerické testy
    Náročné numerické výpočty na linuxovém klastru a porovnání s jinými platformami
    Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů
    NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ
    Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná
    Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě
    Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách
    Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů
    Numerické výpočty a geometria
    Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84)