Record details

Title keyword
    Objevu
Monograph
    Amatérské jeskyně. 30 let od objevu největšího jeskynního systému České republiky
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Zlatý Kůň. Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
    Zlatý Kůň Sborník vydávaný k padesáti letům objevu a výzkumu Koněpruských jeskyní
Article
    50 let od objevu jihočeské křídy
    100 let od objevu Zbrašovských aragonitových jeskyní
    Bozkovská výročí objevů 1947 a 1957
    Historie objevu, průzkumu a těžby ložiska ryzího stříbra Imiter (Antiatlas, jižní Maroko)
    Historie objevu uranu a jeho využití
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánví v českých zemích
    K možnosti objevu nových ložisek černého uhlí v některých limnických pánvích v českých zemích
    Kamčatka jako nástupiště geografických objevů v severním Pacifiku
    Ložisko Cu-Mo rud Erdenetuin Obo v Mongolsku. Malé připomenutí největšího objevu československé ložiskové geologie
    Naše nejstarší zpřístupněná jeskyně slaví 150 let od svého objevu
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Rossmanit - nový minerál z Rožné a historie jeho objevu
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích : kambrická exploze nepopiratelným faktem
    Sto let od objevu fauny v burgeských břidlicích
    Tři desetiletí od objevu slojí černého uhlí vestfálského stáří na Slánsku
    Velká sýrová loupež : První předběžná nálezová zpráva o objevu jeskyně Ementál v Českém krasu
    Výročí objevu Hlinitých jeskyní
Serial
    21. století : revue objevů, vědy, techniky a lidí