Record details

Title keyword
    Oblastního
Monograph
    Havárie Vírského oblastního vodovodu, štola Švařec-Běleč I: Doplňky ke stanovisku ČGS ze dne 13.2.06 a doporučení pro další postup prací
Article
    Mostecké pracoviště Státního oblastního archivu Litoměřice a jeho fondy
    Poznatky o geotechnickém charakteru hornin štolových úseků brněnského oblastního vodovodu v úseku Vír-Štěpanovice