Record details

Title keyword
    Oboru
Monograph
    Hydrogeologie - multidisciplinární pojetí oboru
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Obecná chemie pro posluchače oboru restaurátorství a konzervace uměleckých děl
    Sborník referátů přednesených na konferenci k 20. výročí Ústavu geologických věd a k 30. výročí kateder geologických oborů
Article
    Anizotropie tuhosti jílů v oboru velmi malých přetvoření
    Bibliografie J. Schenka z oboru dějin hornictví (do r. 1981)
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1981
    Činnost n.p. Geologický průzkum Ostrava v oboru geologicko-průzkumných prací za rok 1982
    Didaktiky přírodovědných oborů
    Hesla z oboru environmentální a kvartérní geologie
    Informační zdroje pro pracovníky oboru - Geofond ČR
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Český geologický ústav (stručná informace)
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. Geologická knihovna Přírodovědecké fakulty UK v Praze
    Informační zdroje pro pracovníky oboru. geotechnická databáze a Zárubova knihovna
    Integrace progresivních trendů přírodovědných oborů do vzdělávání učitelů
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    "Městské legendy" na pomezí oborů: antropologický, sociologický nebo folkloristický diskurz?
    Nové poznatky z oboru meteoritiky
    Praktické zkušenosti s aplikací modelového řešení proudění podzemní vody v oboru hydrogeologie
    Rozšiřování činností s.p. VÚHU v oboru životního prostředí a ekologie
    Vazby doktorandského studia fyzikálních oborů a nových technologií opracování materiálů
    Výročí kateder geologických oborů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy
    Výuka geologických oborů na vysokých školách
    Vývoj oboru užitá geofyzika
    Zkušenosti z využívání nerostného bohatství ČR v oboru těžby stavebních surovin na pozadí legislativy OŽP
    Zřízení WWW serveru s elektronickými učebními texty oboru petrografie
Serial
    SOVAK Časopis oboru vodovodů a kanalizací