Record details

Title keyword
    Obszarze
Monograph
    Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000
Article
    Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Kotliny Oświęcimskiej i Třeboňské pánvi (Trzebońskiej Panvi)
    Depozycja zanieczyszczeń z atmosfery wraz z opadami atmosferycznymi na obszarze Karkonoszy w latach 1994-2004
    Dystribucja pylu na obszarze Zaglebia Górnoluzyckiego po 1958 r.
    Koncentracje antropogeniczne czy okruszcowanie As, Ba na obszarze przedsudeckiego
    Mineralizacja kruszowa wschodniej strefy kontaktowej granitu karkonoskiego na obszarze Mniszkowa-Rędzin
    Perspektywy międzynarodowej współpracy w zakresie geologii i geofizyki na obszarze Karpat - projekt CARTA
    Program transgranicznych badan surowcowo-sozologicznych na obszarze Górnoluzyckiego Zaglebia Weglowego (Polska-Niemci-Czechy)
    Rozwój badań utworów miocenu w Karpatach Zachodnich na obszarze Bielsko - Kraków
    Zanieczyszczenie wód podziemnych związkami azotowymi na obszarze Pragi - zastosowanie izotopów 15N i 18O