Record details

Title keyword
    Ocenění
Monograph
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Finální zpráva za projekt 2003 - 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití. - Konečná zpráva za rok 2005
Article
    Geologické a technologické ocenění vybraných surovinových zdrojů Jordánska
    Metodika hodnocení věrohodnosti radiometrického vyhledávacího průzkumu při prognózním ocenění ČSSR na uran
    Metodika ocenění nákladů na výrobu chemického koncentrátu ve výpočtu zásob
    Metodika prognózního ocenění ČSSR na uran
    Některé praktické výsledky prognózního ocenění ČSSR na uran a nové směry průzkumu na období po roce 1985
    Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor
    Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno
    Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
    Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití : výsledky projektu v roce 2005
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě v Burkině Faso a možnosti jejich dalšího využití: výsledky projektu v roce 2004
    Orientační petrofaciální ocenění spodnokarbonských sedimentů v boskovické brázdě : 24-14 Boskovice, 24-32 Brno, 24-34 Ivančice, 24-33 Mor. Krumlov, 34-11 Znojmo
    Prognózní ocenění Au-potenciálu Českého masívu
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Prognózní ocenění rudonosnosti Českého masívu
    Prognózní ocenění série Monapo v Mosambiku metodou KOMBI
    Prognózní ocenění zdrojů stříbra v Českém masívu
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa