Record details

Title keyword
    Odkaz
Article
    Bořického odkaz stále živý : (Výtah z proslovu na vzpomínkové slavnosti v Milíně 22.11.2001)
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Franz Xaver Maxmilian Zippe (1791-1863) a jeho odkaz současnosti
    Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů
    Profesor František Pošepný a jeho odkaz (ke 100. výročí jeho úmrtí)
    Vědecký odkaz V. I. Vernadského a současná geologie