Record details

Title keyword
    Odpady
Monograph
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
    Odpady 97
    Odpady plné zlata
    Plastové odpady
    Základní soubor přednášek předmětu - Odpady z těžeb a zpracování surovin - pro obor 1611-0-8 Zpracování a zneškodňování odpadů
Article
    Dokážeme racionálně nakládat s odpady?
    I příroda má své odpady
    Komplexní návrh hospodaření s odpady v okrese Nový Jičín
    Komplexní systém nakládání s nebezpečnými odpady
    Odpady a druhotné suroviny
    Odpady a půda
    Odpady a životní prostředí
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady jako druhotná surovina
    Odpady neželezných kovů v podmínkách přechodu ČSR k tržnímu hospodářství
    Odpady těžebního průmyslu jako druhotné suroviny ve stavebnictví
    Odpady ve sklářské technologii a jejich využití
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
    Problémy s tuhými odpady v okrese Olomouc
    Průmyslové odpady a možnosti jejich využití jako druhotné suroviny pro sanaci po báňské činnosti
    Průmyslové odpady jako vstupní surovina. Výroba důlně-stavebních hmot
    Současný stav právní úpravy v oblasti nakládání s odpady z těžebního průmyslu
    Spékárny prachových rud a kovonosné odpady
    Stabilizace a solidifikace, aneb, Jak zneškodnit nebezpečné odpady
    Surovinová prognóza ČSSR se zaměřením na odpady a druhotné zdroje
    Těžební odpady a jejich legislativní úprava v České republice
    Toxické a rizikové průmyslové odpady
    Zahraniční obchod s nerostnými surovinami v roce 2001. II. část, Nerudy, stavební suroviny, vybrané ostatní suroviny a produkty, odpady
Serial
    Odpady