Record details

Title keyword
    Odsiřování
Article
    Bakteriální odsiřování uhlí z lokality Tabas
    Bakteriální odsiřování uhlí z lomu Družba
    Literární přehled výzkumu chemického odsiřování uhlí
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování