Record details

Title keyword
    Odtokového
Article
    Niektoré aspekty hydrologickej regionalizácie krajiny vo svetle výsledkov výskumu odtokového procesu
    Změny odtokového režimu v důsledku klimatické variability